Zeist,
11
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

NFZ sluit meerjarig contract met Achmea

​​Achmea en de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) hebben voor twee jaar een overeenkomst gesloten voor de vergoeding van geneesmiddelen. Ook zijn afspraken gemaakt over verbetering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg.

De apothekers hebben in de nieuwe overeenkomst meer mogelijkheden om extra kwaliteitsmodules af te sluiten waarmee kwaliteit beloond wordt. Op die manier wil Achmea verdere kwaliteitsverbetering binnen de apothekerssector stimuleren. Roland Eising, manager Zorginkoop Extramurale Farmacie bij Achmea: “Daar profiteren onze verzekerden van. Uitgebreide evaluatiegesprekken, ook wel medicatiebeoordelingen genoemd, vallen nu buiten het eigen risico”.
 
Achmea en NFZ hebben verder concrete afspraken gemaakt over het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) en de beloning daarvoor. Met deze ‘clinical rules’ kan de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier betrekken in het medicatieadvies om dit beter af te stemmen op de individuele patiënt. Dit om de veiligheid, doelmatigheid en effectiviteit van de farmaceutische zorg verder te optimaliseren.
 
Snel en makkelijk toegang tot goede zorg
Marcel Dost, algemeen directeur van de NFZ: “Zorgverlening door apothekers is belangrijk. Apothekers begeleiden onder andere kwetsbare patiënten, waarbij door instructies, begeleiding en interventies van de apotheker de kwaliteit van leven wordt verbeterd. De apotheek in de buurt van de patiënt, het gebruik van richtlijnen en de ondersteuning door moderne technologieën maken het mogelijk dat patiënten snel en gemakkelijk toegang hebben tot goede zorg. Door Achmea wordt deze rol erkend en gehonoreerd in de met NFZ gemaakte afspraken. NFZ is daarom blij met de gesloten overeenkomst.”
 
Na Mediq is NFZ de tweede landelijke organisatie waar Achmea in een kort tijdsbestek overeenstemming mee bereikt. NFZ contracteert in 2013 625 zelfstandig apotheekbedrijven en richt zich op de lokale zorgverlener in de wijk, die onderdeel vormt van het lokale netwerk van zorgverleners.