Marjan van Loon
“Mondiaal ambities vaststellen, lokaal aan de slag”
Marjan van Loon
Zeist,
13
december
2016
|
09:00
Europe/Amsterdam

“Mondiaal ambities vaststellen, lokaal aan de slag”

Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland

Je kunt voor CO2-reductie en klimaatverandering wereldwijde ambities vaststellen. Vervolgens moet je toch echt lokaal aan de slag. Dat zegt Marjan van Loon in een gesprek met Achmea.

“Er zijn in Parijs klimaatdoelstellingen afgesproken door zo’n beetje alle landen in de wereld. Maar het besef groeit dat het heel moeilijk wordt om daar een wereldwijd masterplan onder te leggen. Simpelweg omdat de omstandigheden en uitdagingen van landen en samenlevingen te zeer afhankelijk zijn van waar ze zich op de wereld bevinden. En dus te veel van elkaar verschillen.”

'Lokaal’ kijkend naar Nederland, gelooft Van Loon erg in de mogelijkheden van windenergie via windmolenparken op zee. Niet alleen om onze behoefte aan elektriciteit af te dekken, maar ook om gebouwen te verwarmen en koelen, en op termijn zelfs als krachtbron voor de energie-intensieve industrie en voor transport.

Niet alle kaarten op windenergie
“Shell wil een bijdrage leveren aan die ontwikkeling. Maar dat betekent niet dat mondiaal alle kaarten op windenergie en andere duurzame bronnen worden gezet. Nederland wordt voor Shell een heel belangrijk land om de wereld te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de energietransitie. Maar internationaal moet je reëel zijn: olie en gas blijven nog enkele tientallen jaren nodig.”

Het ontbreekt aan trots voor met je handen werken
Om de innovatie in Nederland te versnellen, moet niet alleen het niveau maar ook het aanzien van technisch onderwijs omhoog, vindt Van Loon. “Voor Shell is vakmanschap heel belangrijk. Maar het ontbreekt in Nederland aan trots voor met je handen werken. Dat is niet terecht. Jonge mensen die voor praktische, technische beroepen worden opgeleid, verdienen respect en aanmoediging. Als je daar als kind talent voor hebt, moet je de gelegenheid krijgen daar iets mee te doen en de trots voelen om dat ook echt te willen.”

Lees het volledige interview met Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland

Boilerplate

Welke versnellers en barrières zijn bepalend voor de toekomst van Nederland?

Aan de hand van deze vraag ging Achmea in gesprek met 26 bestuurders en wetenschappers uit de top van Nederland, onder wie Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland. De gesprekken zijn gebundeld in het boek ‘De versnelde beweging’ dat op 23 november 2016 is gepresenteerd. Rode draad uit de interviews zijn 5 scenario’s: ‘Lenigheid’, ‘Aandacht voor samen’, ‘Regie op visie’, ‘Kennis en maken’ en ‘Ruim denken’