Raymond van Hattem, hr-directeur ProRail
“Meer de passie bij medewerkers prikkelen”
Raymond van Hattem, hr-directeur ProRail
Zeist,
06
juli
2018
|
13:58
Europe/Amsterdam

“Meer de passie bij medewerkers prikkelen”

“Op het spoor is weinig ruimte, dus innovatie en techniek zijn heel belangrijk om de vervoerscapaciteit te optimaliseren. We moeten het spoor nog slimmer gebruiken met behulp van systemen die ons in staat stellen om meer treinen te laten rijden, die elkaar bovendien sneller opvolgen. We proberen om nu echt een systeemsprong te maken, om vervoer per spoor naar een volgende fase van ontwikkeling te brengen.”

Raymond van Hattem is sinds enkele maanden hr-directeur van ProRail. Hij werkte hiervoor bij de Rabobank Groep en daarvoor bij KPN. Twintig jaar ervaring in hr, binnen zeer uiteenlopende sectoren. “In welke sector ik nu werk? Wij noemen het de spoorsector en spreken daarbij liever van een ecosysteem. Metaal en elektro vormen daarin een belangrijk onderdeel: we nemen veel metaal af in de vorm van rails, bruggen en bevestigingsmaterialen en we gebruiken heel veel elektrotechniek. Daarnaast groeit de component ICT en software sterk. We staan bijvoorbeeld aan de vooravond van de introductie van een nieuw spoorbeveiligingssysteem. Dat alleen al is een investering van zes à zeven miljard euro, naast de reguliere jaarlijkse investering van twee miljard die we in de spoorinfrastructuur stoppen. Duizelingwekkende bedragen die horen bij imposante bouwwerken en onmisbare systemen. Die we steeds slimmer kunnen aanleggen, beheren en onderhouden. ICT, en met name data, speelt daarin richting de toekomst een cruciale rol. Een voorbeeld: al decennialang laten we meettreinen rondrijden om de staat van het spoor te onderzoeken. Dat gaan we binnenkort met behulp van de gewone treinen doen. Die gaan we uitrusten met apparatuur die nodig is om zwakke plekken op te sporen, heel fijnmazig. Dat levert ons een schat aan gegevens op die helpen om onderhoud planmatiger uit te voeren. Hoe minder we dat ad hoc hoeven doen, hoe minder overlast. Het vraagt wel nieuwe competenties van ons: mensen die met de beschikbare data om kunnen gaan, die tijdig de juiste analyses kunnen maken. Dat is een van de uitdagingen die wij op het gebied van werving en ontwikkeling van medewerkers het hoofd moeten bieden.”

Uitdagingen die volgens Van Hattem ook hun weerslag hebben op de wijze waarop de cultuur binnen ProRail zich zou moeten ontwikkelen. “We kunnen nog meer uit onze mensen halen”, stelt hij. “Er zit veel passie bij mensen, maar soms moeten we ze prikkelen om meer eigenaarschap te tonen. De mate waarin mensen buiten hun werk verantwoordelijkheden durven nemen, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk, in het opknappen van hun huis of bij de sportclub: dat is wat we ook intern willen terugzien. Het is aan ons gezamenlijk om de context te creëren waarbinnen mensen dat durven en willen doen. Dat betekent: verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, elkaar aanspreken en feedback geven. Dat is van groot belang om de veranderingen van de komende tijd daadwerkelijk te kunnen realiseren. We moeten komen tot een bredere rolopvatting, meer gezamenlijkheid, het denken in ketens en verbinding.”

Een dergelijke interne verandering vraagt volgens Van Hattem om focus en heldere keuzes. “Als directie bepalen we nu een strategie voor drie tot vijf jaar vooruit, waarbinnen ook de recente wens wordt verwerkt van de overheid om te transformeren van een bv naar een zbo, een zelfstandig bestuursorgaan binnen de overheid. De afgelopen tijd heb ik intern vrij veel gehoord: zo’n strategie maken we altijd, maar uiteindelijk komt er toch niet veel van terecht. Mensen zijn wat sceptisch en ik snap dat, gelet op de dynamiek waaruit we komen. ProRail is vaak de plek geweest waar de bliksem insloeg als er wat aan te merken was over de kwaliteit van het spoorwegvervoer in ons land. En echt niet altijd terecht. Maar we moeten nu als organisatie naar de toekomst kijken. De behoefte om per spoor te reizen en vervoeren, groeit met procenten per jaar. De aantrekkende economie maakt dat ons land snel dichtslibt, zeker rond de grote steden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het spoor een belangrijke rol kan spelen in het bereikbaar en mobiel houden van Nederland. Dat is een maatschappelijke taak, die vraagt om executiekracht, om twintig plannen echt uit te voeren en niet honderd te bedenken. En met dingen durven stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat als bedrijf kunnen. Als we over vijf jaar terugkijken, zien we een ander ProRail, met een cultuur die ruimte geeft en tot geluk leidt. Waar mensen meer van zichzelf meenemen en laten zien, in een inspirerende fysieke werkomgeving. Ik kom uit werkomgevingen die helemaal open zijn. In dit bijzondere gebouw in Utrecht zit alles in kamertjes, het is hokkerig, nodigt niet uit om contact te maken en elkaar te treffen. Dat moet hier wat mij betreft volgend jaar al anders zijn. Wanneer het lukt om intern onze blik te verbreden, dan lukt dat ook extern. We zijn nu heel erg spoorgericht, misschien mogen we op termijn meer mobiliteitsgericht zijn, denkend in bredere oplossingen voor vervoer. Over de huidige grenzen heen. We hebben de competenties is huis om dat te kunnen, gelet op de manier waarop we allerlei sectoren en disciplines met elkaar weten te verbinden bij het aanleggen van tracés, het bouwen en vernieuwen van stations en het verbeteren van de veiligheid. Dat gaat om veel meer dan verstand hebben van rails. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van grote en zeer kostbare projecten, zijn grootafnemer van ingenieurs, bouwbedrijven en rail-infrabedrijven. Weten hoe je dergelijke trajecten aanbesteedt en in regie houdt. Dat zijn vaardigheden waar Nederland in de toekomst wellicht op nog meer terreinen van zou kunnen profiteren. Ik wil er graag aan bijdragen dat we daar als ProRail klaar voor zijn.”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.