Zeist,
27
december
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

MC Groep en Achmea sluiten prestatiecontract voor 2012

MC Groep en de zorgverzekeraars van Achmea hebben overeenstemming bereikt over het prestatiecontract voor 2012. Met deze overeenkomst kunnen patiënten in de regio Oostelijk Flevoland en Noordoostpolder/Urk die verzekerd zijn bij Achmea, ook in 2012 rekenen op de kwalitatief goede en verantwoorde zorg van MC Groep. De afspraken hebben betrekking op ruim 65.000 verzekerden in de regio.​

Willem de Boer van de Raad van Bestuur van MC Groep is zeer tevreden met de afspraken die MC Groep nog dit jaar met Achmea voor 2012 heeft kunnen maken. Zeker gezien de grote veranderingen die volgend jaar voor de zorg gelden. ‘Deze afspraken vormen een goede basis voor de komende jaren en geven helderheid voor alle partijen. Hierdoor kunnen wij ons volledig concentreren op waar wij als MC Groep goed in zijn, namelijk het tijdig leveren van kwalitatief goede zorg dichtbij de patiënten in onze regio. Het is prettig om te constateren dat wij zo snel het vertrouwen krijgen van de zorgverzekeraars van Achmea om onze doelen te realiseren.’

Olivier Gerrits, manager Tweedelijn bij Achmea: ‘Alleen samen kunnen we de uitdagingen in de zorg aan. Namelijk het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het beperken van de kostenstijging. Het is mooi dat we voor het einde van het jaar overeenstemming hebben bereikt.’

Gegarandeerde zorg
De gemaakte afspraken voldoen aan de landelijk gemaakte afspraken van een beperkte stijging van de zorgkosten. MC Groep garandeert ook in 2012 een goede toegankelijkheid voor de inwoners in het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen MC Emmeloord en MC Zuiderzee en de polikliniek MC Dronten. Achmea en MC Groep gaan nauw samenwerken om er voor te zorgen dat onnodige zorg voorkomen wordt en dat zorg die beter door de huisartsen kan worden geleverd niet naar het ziekenhuis wordt overgeheveld. Door juist te investeren in de verbetering van de zorgketen, verwachten MC Groep en Achmea de stijging van de zorgkosten te kunnen beperken.