Zeist,
26
januari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Maak mediation onderdeel van bezwaarschrift

Overheid en bedrijfsleven moeten mediation deel uit laten maken van bezwaarschriftprocedures. Dat stelt verzekeraar Achmea vandaag tijdens het Mediationcongres in Zeist. Nu is een bezwaarschrift voor burgers vaak het begin van een juridische procedure. Bij mediation lossen partijen een geschil zelf op onder leiding van een onafhankelijke derde. Na tien jaar staat mediation in Nederland nog steeds in de kinderschoenen.

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, stelt dat er een zware maatschappelijke plicht rust op bedrijven en overheden om samen met burgers tot een oplossing te komen. "Daar zal ik ook streng op gaan toezien", reageert Brenninkmeijer.

Signaal
Overheden en het bedrijfsleven moeten leren dat een bezwaarschrift een signaal is. Burgers of bedrijven zeggen daarmee dat zij zich niet goed behandeld voelen. "Een signaal van ongenoegen", zegt Theo Woudstra, directeur van de Achmea Claims Organisatie. "Erkenning van iemands probleem is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om een geschil op te kunnen lossen. Vaak kunnen simpele zaken ter plekke of met een mediator worden opgelost. Laat het niet zover komen dat de stap naar de rechter nodig is", aldus Woudstra. Achmea verwacht dit jaar 500 keer mediation aan te kunnen bieden op een totaal van 1.000 af te wikkelen zaken. De verzekeraar denkt dat daar zo'n 250 keer daadwerkelijk gebruik van zal worden gemaakt. Dit is een vertienvoudiging en ten opzichte van eerdere jaren.

Rechtbank
Rechtbanken worden met geschillen belast die partijen in veel gevallen via mediation kunnen oplossen. Woudstra vindt de verhoging van de griffierechten, die het kabinet per 1 juli 2012 doorvoert, daarom een onjuiste beslissing. "De gang naar de rechter wordt daarmee voor veel mensen haast onmogelijk. Verzekeraars, overheden en bedrijven moeten strenger voor zichzelf zijn en vanuit betrokkenheid bij de samenleving andere middelen inzetten om tot overeenstemming te komen. De uitkomst is dat rechtbanken minder zwaar worden belast. Zo blijft de rechtbank beschikbaar voor zaken die echt nodig zijn en kunnen de leges dezelfde blijven". Onlangs diende de VVD al een motie in om mediation als middel op te nemen in de wet. "Een goed politiek signaal, maar daar kunnen we niet op wachten", aldus Woudstra.

Mediationcongres
Achmea organiseert over dit onderwerp vandaag, donderdag 26 januari 2012, het congres 'Mediation: Alternatieve geschillenbeslechting, onze toekomst, uw toekomst?' Sprekers zijn onder andere Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en Burgemeester van Lochem en voorzitter van de Vereniging Gemeente Mediation, Frans Spekreijse.

Website: www.achmea.nl/mediationcongres