Zeist,
14
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kwaliteitsmodel Beroepsvereniging Logopedisten (NVLF) is voor Achmea leidend

De Beroepsvereniging voor Logopedisten (NVLF) heeft haar eigen kwaliteitsmodel. Zij weten zelf het beste waaraan goede logopedische zorg moet voldoen. Bij het sluiten van contracten met logopedisten houdt Achmea daar rekening mee. Dat betekent in de praktijk dat we voor alle logopedisten in 2013 hetzelfde tarief hanteren als in 2012. In 2014 krijgen praktijken die werken volgens het kwaliteitsmodel van de beroepsvereniging een verhoging. Zo wil Achmea kwaliteitsverbetering binnen de logopedie stimuleren. Praktijken die via een toets aantoonbaar maken dat zij de basiskwaliteit op orde hebben, krijgen in 2014 een hoger tarief. Dat is ruim één euro extra per zitting, wat neerkomt op ruim twee euro per uur extra.

Achmea vindt dat er ook binnen de logopedie, waar de zorgkosten de laatste jaren sterk zijn gestegen, inzicht moet zijn in de kwaliteit van de zorg die onze verzekerden ontvangen. Achmea vindt ook dat - voordat er sprake kan zijn van tariefstijgingen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorstelt - er eerst méér inzicht moet zijn in de kwaliteit en de doelmatigheid van logopedische zorg. We zijn daarom ook blij met de ontwikkeling van het kwaliteitsmodel van de NVLF. Dat is een eerste stap in het transparant maken van de kwaliteit van de logopedische zorg. Deze ingezette lijn past goed binnen ons algemene inkoopbeleid van paramedische zorg, waarin - na fysiotherapie en oefentherapie - nu ook voor logopedie in 2014 een differentiatie in het tarief wordt geïntroduceerd.