Zeist,
10
maart
2015
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea boekt €388 miljoen operationeel resultaat

 • Goede voortgang Versnellen & Vernieuwen:
  • Diverse initiatieven gelanceerd voor betere klantbediening
  • Bedrijfskosten met €143 miljoen gedaald
  • Verkoop van Russische verzekeringsactiviteiten afgerond
 • Reorganisatielasten van €239 miljoen en afwaardering goodwill met €143 miljoen leiden tot nettowinst van €16 miljoen
 • €335 miljoen resultaat ingezet om stijging zorgpremies 2015 te beperken
 • Financiële positie versterkt, solvabiliteit verzekeringsactiviteiten gestegen naar 215%
 • A+ rating verzekeringsonderdelen gehandhaafd, risicomanagement oordeel verhoogd naar ‘sterk’

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur:

“Met ons veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen hebben we de vernieuwing in ons bedrijf over de volle breedte in een stroomversnelling gebracht. We zijn nu ruim een jaar onderweg met ons driejarig veranderprogramma dat erop is gericht om een meer klantgedreven, slagvaardiger en meer concurrerende organisatie te worden. Met tal van nieuwe, veelal online, initiatieven zijn we onze klanten steeds beter van dienst. Zo kunnen onze klanten steeds vaker naast bellen ook met ons chatten en ‘appen’, geven ze schades gemakkelijker door via hun smartphone, helpen we klanten actief online met co-browsen, informeren we hen steeds vaker via digitale middelen en kunnen ze op steeds meer websites van onze merken direct aangeven hoe ze onze dienstverlening waarderen. Onze merken hebben verschillende apps uitgebracht, waarmee klanten op een heel eenvoudige manier hun verzekeringszaken kunnen regelen. Zo werken we aan vernieuwende oplossingen voor onze klanten en houden we de klanttevredenheid hoog.

Wij sluiten het boekjaar 2014 af met een nettowinst van €16 miljoen. Reorganisatielasten van €239 miljoen en afschrijvingen op goodwill van €143 miljoen beïnvloedden het resultaat sterk. Operationeel daalde het resultaat naar €388 miljoen (2013: €542 miljoen), onder andere doordat we €335 miljoen van ons resultaat hebben ingezet om de zorgpremies voor onze klanten voor 2015 vrijwel gelijk te houden. Onze bruto premieomzet is op peil gebleven rond de €20 miljard met groei bij onze schadeverzekeringen in een krimpende markt. Onze solvabiliteit is toegenomen tot 215% en we hebben het A+ kredietwaardigheidsoordeel voor onze verzekeringsentiteiten bij S&P behouden, waarmee we aantonen voor onze klanten en andere stakeholders een solide financiële partner te zijn. Twee recente financieringstransacties begin dit jaar zouden pro forma een positief effect van 13 procentpunt hebben gehad op onze solvabiliteit eind 2014.

We hebben onze operationele kosten in 2014 met €143 miljoen verlaagd en liggen op koers met onze doelstelling voor een reductie van onze kosten met €450 miljoen eind 2016. Ook liggen we op schema met de onvermijdelijke afname van circa 4.000 arbeidsplaatsen binnen ons bedrijf. In 2014 verminderde de werkgelegenheid bij Achmea in Nederland met ongeveer 1.200 arbeidsplaatsen, waarbij we op een zeer zorgvuldige manier te werk gaan in het belang van onze medewerkers. De komende periode gaan we door met Versnellen & Vernieuwen. Zo blijven wij ook in de toekomst wie wij zijn: een coöperatieve verzekeraar met ijzersterke merken die op een moderne manier in contact staan met hun klanten.”

(Bekijk de webcast van de persbijeenkomst.)