Zeist,
24
oktober
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Hoorzorg voor Achmea verzekerden in 2013 beter, eerder beschikbaar en goedkoper

​Achmea maakt in 2013 speciale afspraken met drie landelijke ketens van aanbieders van hoortoestellen. Dit doet zij door een aanbesteding uit te schrijven voor de aanschaf en onderhoud van hoortoestellen, waarbij kwaliteitseisen het zwaarst wegen. Vandaag heeft Achmea de voorlopige gunning voor de drie ketens bekend gemaakt, op 7 november weet de verzekeraar definitief bij wie haar verzekerden terecht kunnen.

Voor verzekerden van Achmea betekent dit dat zij in 2013 zonder tussenkomst van huisarts, KNO-arts of audioloog, naar een door Achmea geselecteerde aanbieder van hoortoestellen kunnen gaan voor aanschaf van een hoortoestel. Daarbij is de kwaliteit en service van de aanbieders van hoortoestellen gegarandeerd. Bovendien zullen de kosten voor aanschaf en onderhoud van hoortoestellen naar verwachting gemiddeld 150 euro per verzekerde (die hoorzorg nodig heeft) per jaar minder worden.

Vanaf 1 januari 2013 verandert er veel voor mensen die een hoortoestel nodig hebben. De overheid heeft bepaald dat iedereen vanaf 2013 een eigen bijdrage van 25% van de kosten van een nieuw hoortoestel moet gaan betalen. Daarnaast hebben zorgverzekeraars, in samenwerking met audiciens, wetenschappers, en de patiëntenvereniging NVVS een protocol ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de keuze voor een bepaald type hoortoestel objectief en onafhankelijk wordt vastgesteld (het “keuzeprotocol hoorzorg”). Dit keuzeprotocol zal in 2013 toegepast worden bij de aanschaf van alle nieuwe hoortoestellen. Joop Beelen, directeur van de Nederlandse vereniging voor slechthorenden NVVS: “Het keuzeprotocol draagt bij aan een hooroplossing waar de klant echt mee geholpen is. Het zorgt ervoor dat de keuze voor een hoortoestel objectief en transparant is.”

Achmea heeft ervoor gekozen om volgend jaar drie landelijke ketens van aanbieders van hoortoestellen te selecteren, om zo uitstekende kwaliteit te kunnen garanderen voor haar verzekerden. De kwaliteitscriteria van Achmea bij de selectie van ketens van aanbieders van hoortoestellen zijn onder andere: de StAr registratie (een door de branche zelf ontwikkeld keurmerk), het hanteren van het keuzeprotocol hoorzorg, een klanttevredenheidscijfer van minimaal een acht en het hebben van een landelijke dekking.

Door speciale afspraken te maken met deze drie ketens blijkt nu dat de kosten voor onderhoud en aanschaf van een nieuw hoortoestel flink lager worden, naar verwachting gemiddeld 150 euro per verzekerde (die hoorzorg nodig heeft) per jaar. De strenge kwaliteitseisen die Achmea gaat stellen aan de audiciens leiden er bovendien toe dat verzekerden van Achmea zonder tussenkomst van huisarts, KNO-arts of audioloog, naar een door Achmea geselecteerde audicien kunnen. Dit kan een besparing in doorlooptijd opleveren tot 3 maanden.

Dr van der Hulst, KNO arts in het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen: “Achmea zorgt er nu voor dat de selectie bij hoorproblematiek (de triage) direct plaats vindt bij de locale audicien. Zo maken zij het mogelijk dat de hoorrevalidatie efficiënter verloopt. Voor ons, als KNO-artsen, en voor de patiënt heeft dit als groot voordeel, dat slechthorendheid sneller wordt verholpen, en dat wij alleen de mensen te zien krijgen, die een KNO-consult echt nodig hebben”.

Met de drie voorlopig geselecteerde ketens is een ruim winkelaanbod gecontracteerd. Elke keten van aanbieders van hoortoestellen garandeert een landelijke dekking, met een maximale reistijd van 30 minuten voor de verzekerde. Hiermee wordt het voor elke verzekerde mogelijk om naar een gecontracteerde aanbieder in de buurt te gaan.

Op 7 november zal Achmea officieel bekend maken met welke ketens van aanbieders van hoortoestellen een afspraak gemaakt is.