Zeist,
14
augustus
2014
|
07:30
Europe/Amsterdam

Stijging operationeel resultaat naar €142 miljoen

Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen op koers

  • Afwaardering goodwill en reorganisatielasten leiden tot nettoverlies van €58 miljoen
  • Versnellen & Vernieuwen op koers:
    ​- Diverse innovaties gelanceerd voor onze klanten
    - Distributieorganisatie vereenvoudigd voor betere klantbediening
    - Bedrijfskosten gedaald met 3%
  • Financiële positie verder verbeterd met solvabiliteitsratio van 217% (IGD)

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur:

“Het afgelopen half jaar hebben wij op een groot aantal terreinen voortgang geboekt met het eind vorig jaar gestarte Achmea-brede veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen. Diverse initiatieven om klanten met name online nog beter van dienst te zijn, zijn gerealiseerd of in gang gezet. We hebben onze directe en intermediaire distributieorganisaties samengevoegd, zodat we met een minder complexe organisatie klanten nog beter kunnen bedienen. De kosten daalden met 3%; een wezenlijk onderdeel van ons veranderprogramma. De onvermijdelijke afname van het aantal medewerkers in dienst bij Achmea verloopt volgens schema, waarbij vanzelfsprekend zeer zorgvuldig wordt gekeken naar de belangen van de betrokken collega’s.

Het operationele resultaat over de eerste zes maanden is toegenomen tot €142 miljoen door een verbetering van de winstgevendheid bij vrijwel alle verzekeringsactiviteiten. Het nettoresultaat werd onder meer beïnvloed door €143 miljoen aan afboekingen van de goodwill op pensioendienstverlener Syntrus Achmea en het Russische Oranta. Ook boekten wij voor €45 miljoen aan lasten in verband met onze bedrijfsbrede reorganisatie. Deze posten leidden tot het nettoverlies van €58 miljoen.

Ondanks het nettoverlies is onze financiële positie zeer gezond gebleven. De solvabiliteit is verbeterd tot 217%. De bevestiging van het A+ kredietwaardigheidsoordeel voor onze verzekeringsentiteiten door Standard & Poor’s toont aan dat we een betrouwbare financiële partner zijn en blijven voor klanten en andere belanghebbenden.

Al hebben we met Versnellen & Vernieuwen de eerste goede resultaten bereikt, blijft het belang van ons veranderprogramma de komende jaren onverminderd groot. Achmea gaat een meer klantgedreven, slagvaardiger en beter concurrerende organisatie worden. We zetten daarom ook in de komende periode alle zeilen bij om onze ambities waar te maken. De kosten moeten verder omlaag en we blijven hard werken aan een verbetering van onze online dienstverlening. We zetten deze stappen om te kunnen blijven investeren in nieuwe digitale oplossingen voor onze klanten, de klanttevredenheid hoog te houden en ook op de lange termijn financieel gezond te blijven.”