Zeist,
26
januari
2015
|
08:30
Europe/Amsterdam

Goede voortgang Versnellen & Vernieuwen leidt tot verhoging reorganisatielasten in 2014

Achmea ligt op koers met haar veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen en verwacht de eerder gestelde doelen voor een reductie van kosten- en arbeidsplaatsen succesvol te realiseren. Als gevolg van de concrete uitwerking van het veranderprogramma, verwerkt Achmea in de tweede helft van 2014 een aanvullende reorganisatielast van circa €150 miljoen. Tezamen met deze aanvullende dotatie in de tweede helft van 2014, komen de totale reorganisatielasten in 2014 uit op circa €230 miljoen. Hierdoor, alsmede door de eerder gecommuniceerde afboekingen op goodwill en immateriële vaste activa in de eerste helft van 2014 van €143 miljoen, zal het netto resultaat 2014 naar verwachting rond break-even uitkomen.

Achmea kondigde eind december 2013 het bedrijfsbrede veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen aan. Het programma is erop gericht om klanten online beter van dienst te zijn en een meer klantgedreven, slagvaardiger en meer concurrerende organisatie te worden. Het veranderprogramma gaat leiden tot een structurele verlaging van de bedrijfskosten met €450 miljoen voor eind 2016 en een afname van circa 4.000 arbeidsplaatsen bij ons bedrijf.

Het afgelopen jaar zijn er diverse stappen gezet om te kunnen blijven investeren in nieuwe oplossingen voor onze klanten, de klanttevredenheid hoog te houden en ook op de lange termijn financieel gezond te blijven. Aan de hand van een concrete managementagenda zijn een groot aantal nieuwe initiatieven voor onze klanten gerealiseerd of in gang gezet. Onze merken hebben hun dienstverlening aan hun klanten op tal van manieren vernieuwd en ook is de stem van onze klanten steviger verankerd in onze bedrijfsvoering door Ledenraden op te richten bij ieder van onze merken. Daarbij zijn onze operationele kosten in 2014 verlaagd met circa €100 miljoen en is het aantal arbeidsplaatsen met circa 1.000 afgenomen.

Binnen het verandertraject is in 2014 een concrete uitwerking gemaakt van de uit te voeren reorganisaties voor 2015 en 2016. In verband hiermee wordt in de tweede helft van 2014 een aanvullende reorganisatievoorziening geboekt van circa €150 miljoen. Tezamen met deze aanvullende dotatie in de tweede helft van 2014, komen de totale reorganisatielasten in 2014 uit op circa €230 miljoen. Vooral als gevolg van eerder gecommuniceerde afboekingen op goodwill en immateriële vaste activa in de eerste helft van 2014 van €143 miljoen en de reorganisatielasten rond Versnellen & Vernieuwen wordt over heel 2014 een nettoresultaat rond break-even verwacht (2013: €344 miljoen nettowinst).