Zeist,
31
januari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Geen overeenkomst tussen Achmea en Slotervaartziekenhuis voor 2013

Achmea heeft voor 2013 helaas geen overeenkomst kunnen sluiten met het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop: “We hebben er alles aan gedaan om tot overeenstemming te komen, maar het ziekenhuis blijft aanzienlijk meer financiële ruimte vragen dan wij noodzakelijk achten om aan de zorgvraag in het verzorgingsgebied van het Slotervaartziekenhuis te voldoen. Ook vraagt het Slotervaartziekenhuis substantieel meer geld voor 2013 dan past binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord dat de Minister, ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar zijn overeengekomen.”

“We betreuren het voor onze verzekerden dat we geen contract hebben kunnen sluiten met het Slotervaartziekenhuis, maar willen onnodige premieverhoging voorkomen. De zorg voor onze verzekerden is gegarandeerd. Met alle andere ziekenhuizen in Amsterdam hebben wij afspraken kunnen maken. Ook in de rest van Nederland zijn we praktisch rond. Met een groot deel zowel voor 2013 als 2014. De komende twee weken ronden we met de laatste ziekenhuizen de gesprekken af.”

Wat betekent dit voor verzekerden?
Verzekerden in de regio ontvangen binnenkort een brief met alle informatie.
Vanaf 1 april 2013 betekent het voor verzekerden van Achmea, onder andere Zilveren Kruis en Agis, dat zij mogelijk een deel van de kosten voor zorg in dit ziekenhuis zelf moeten betalen Zij kunnen natuurlijk ook – zonder bijbetaling - terecht bij de omliggende ziekenhuizen in Amsterdam. Als men nu al onder behandeling is in het Slotervaartziekenhuis, verandert er niets. De behandeling kan uiteraard gewoon doorgaan. Zij krijgen de kosten daarvan vergoed. Ook als de behandeling doorloopt na 1 april 2013.

Spoedeisende zorg – op verwijzing van de huisarts, huisartsenpost of via de ambulance – wordt altijd vergoed, ongeacht of er een contract is of niet.

Patiëntveiligheid en kwaliteit
De verzekeraar heeft inmiddels met praktisch alle ziekenhuizen en een groot aantal zelfstandige klinieken afspraken gemaakt over patiëntveiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. Met de ziekenhuizen zijn onder meer afspraken gemaakt over het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 66% van de ziekenhuizen heeft nu een goedgekeurd VMS. Met 14% van de ziekenhuizen is een verbeterplan afgesproken om dit voor 1 juli 2013 te realiseren. De overige ziekenhuizen wachten op de goedkeuring van het VMS of is met Achmea in overleg over realisatie. Ook over de aanwezigheid van een NIAZ of ZKN accreditatie, de samenwerking tussen huisartsenpost en eerste hulp en het voldoen aan kwaliteitsnormen en richtlijnen van de beroepsgroep zijn afspraken gemaakt.