Leiden,
31
maart
2014
|
12:00
Europe/Amsterdam

Eurocross coördineert komend jaar hulpverlening bij calamiteiten

Alarmcentrale Eurocross Assistance, onderdeel van Achmea, coördineert vanaf dinsdag 1 april een jaar lang de hulpverlening aan Nederlandse verzekerden bij rampen en calamiteiten in het buitenland. Zij neemt deze rol over van Allianz Global Assistance. Het protocol treedt in werking als er bij een calamiteit in het buitenland acht of meer Nederlanders betrokken zijn.

De belangrijkste taak van de coördinerend alarmcentrale is het zo snel mogelijk registreren van persoons- en calamiteitgegevens en het zorgen voor snelle, efficiënte hulpverlening. Eurocross zal daarbij nauw samenwerken met plaatselijke overheden en instanties, maar ook met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast schakelt zij de hulp in van andere organisaties uit haar wereldwijde netwerk. De hulpverlening aan slachtoffers heeft onder meer betrekking op het zeker stellen van de juiste medische zorg ter plaatse, repatriëring naar Nederland en de overkomst van familie. Indien nodig wordt een hulpverleningsteam samengesteld en uitgezonden naar de plek van de calamiteit om slachtoffers bij te staan. Al naar gelang de aard van de calamiteit kan een team naast hulpverleners ook bestaan uit een arts, een verpleegkundige en een psycholoog. De coördinerende alarmcentrale is tevens het centrale aanspreekpunt voor familie, andere alarmcentrales, het ministerie van Buitenlandse Zaken, pers en overige betrokkenen.

Over Eurocross
Eurocross verleent met circa 300 medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan de klanten van haar opdrachtgevers, die een medisch - of reisprobleem hebben, bij pech of ongeval met de auto of die hulp nodig hebben in en om het huis. Naast het hoofdkantoor in Leiden, heeft Eurocross ook vestigingen in Praag (Tsjechië), Sofia (Bulgarije), Istanbul (Turkije) en Paramaribo (Suriname). Eurocross maakt deel uit van Astrum Assistance Alliance, een alliantie van toonaangevende alarmcentrales in Europa. Eurocross verzorgt onder andere de hulpverlening voor Achmea-labels als Centraal Beheer Achmea, Interpolis en Zilveren Kruis Achmea. www.eurocross.nl