Zeist,
28
september
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Erik van de Merwe nieuwe voorzitter RvC Eureko in 2012

Drs. Erik van de Merwe wordt met ingang van 5 april 2012 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Eureko (moederbedrijf van Achmea). Hij volgt prof. dr. Arnold Walravens op, die tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op die datum na twee termijnen als voorzitter regulier terugtreedt. De heer Van de Merwe is sinds 2004 lid van de Raad van Commissarissen van Eureko en is momenteel voorzitter van de Audit and Risk Commissie.

In zijn nieuwe hoedanigheid wordt de heer Van de Merwe voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie en lid van de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen van Eureko. Hij treedt per genoemde datum terug als voorzitter van de Audit and Risk Commissie. Deze functie wordt overgenomen door de heer Aad Veenman, die sinds 2008 lid is van de Raad van Commissarissen van Eureko.

Van de Merwe (60) heeft diverse executieve functies bij financiële instellingen vervuld. Als professioneel toezichthouder is hij momenteel tevens commissaris bij Rabobank, Staalbankiers, Achmea Bank en GWK Travelex. De heer Van de Merwe is daarnaast onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Raad van Commissarissen Eureko
De Raad van Commissarissen van Eureko bestaat naast de heren Van de Merwe, Walravens en Veenman uit: de heer J. Buurmeijer, mevrouw S. van Lonkhuijzen‐Hoekstra MBA MCM, mevrouw prof. dr. M. Lückerath‐Rovers, de heer M. Minderhoud, de heer mr. P. Overmars, de heer H. Slijkhuis, de heer ing. A. Vermeer en de heer B. van der Weg.

Klik hier om het persbericht (PDF) te downloaden.