Sjaak van Heukelum, directeur bij Flexprovider
“Er zijn steeds minder vaste banen, maar het werk neemt toe”
Sjaak van Heukelum, directeur bij Flexprovider
Zeist,
19
december
2017
|
13:25
Europe/Amsterdam

“Er zijn steeds minder vaste banen, maar het werk neemt toe”

“De verschuiving van vaste banen naar klussen, van uitzend naar inzend en een explosieve ontwikkeling van platformen door digitalisering zijn wat mij betreft de grote trends die de wereld van de arbeidsbemiddeling fors gaan raken. De wet- en regelgeving is er voornamelijk de oorzaak van dat de snelheid van de ontwikkelingen nog enigszins gematigd wordt.

Volgens Sjaak van Heukelum zijn er steeds minder vaste banen, maar is er wel meer werk. “Meer flex is een eenzijdige oplossing als die niet gecombineerd wordt met nieuwe arbeidsvormen die ook leiden tot voldoende zekerheid om bijvoorbeeld de hypotheek te betalen. De groei in flex leidt ook tot nieuwe markten. Zo zie je een markt tot ontwikkeling komen waarbij particulieren elkaar tegen vergoeding helpen. Dat is een markt die nog niet gereguleerd is en dus weinig wetgeving kent. Dat biedt weer ruimte voor innovatie en vernieuwing. Met onze platformen kunnen we makkelijk vraag en aanbod aan elkaar verbinden en tegelijk koppelingen maken met aanvullende dienstverlening, zoals de aanschaf van sociale zekerheid.”

Van Heukelum verwacht een explosieve groei van platformen en coöperatieve samenwerkingen in arbeidsbemiddeling. “Ik voorzie de komst van een soort Airwork, vergelijkbaar met Airbnb. Dat gaat uitzendbureaus verder onder druk zetten. Als je alleen al kijkt naar de traditionele marges van bemiddeling, dat is straks niet meer uit te leggen. Het intermediair verdwijnt grotendeels uit de keten, dat heb je al gezien in meerdere branches. Maar daarbij zal er volgens mij wel altijd ruimte blijven voor nichespelers. Mede door de digitale mogelijkheden zien we daarnaast dat steeds meer werkgevers overstappen van ‘uitzend naar inzend’. En daarmee eigenlijk hun eigen digitale platform opzetten om kandidaten te koppelen. Om meer regie te hebben en forse kosten te omzeilen. De platformen waar we het over hebben, zijn volledig geautomatiseerde omgevingen waar het businessmodel is ingericht op zelfregie, volume en transacties. De kosten kunnen daardoor met minstens 50 procent naar beneden in vergelijking met traditionele modellen. Dat betekent dan ook dat uitzenders super efficiënt moeten gaan werken. Ik verwacht in de toekomst een tweedeling in de markt voor arbeidsbemiddeling, namelijk werken via platformen en werken via traditioneel uitzenden. Arbeidskrachten met lage of gemiddelde opleidingen of zonder specifieke expertise, die de grootste groep vormen in Nederland, zitten nu massaal bij de uitzendbureaus. Zij kunnen straks steeds meer digitaal bediend worden in nieuwe arbeidsconcepten op basis van platformen. Dat zal voor hen minder baanzekerheid opleveren, maar wel inkomen. Dat is een ontwikkeling die nu al zichtbaar wordt en die gevolgen heeft voor zowel kandidaten als bemiddelaars. Daarnaast krijgt de sector te maken met de impact van digitalisering en robotisering op het eigen primaire proces van vraag en aanbod, het maken van de beste match. Dit wordt dankzij technologie steeds intelligenter en transparanter. In de toekomst zal er ook nieuwe vraag ontstaan die niet zozeer is afgestemd op het organiseren van werk, maar veel meer op de vraag om aan te tonen dat je de juiste dingen hebt gedaan. Het gaat er dan om dat je als bemiddelaar de governance goed hebt geregeld en dat ook zichtbaar maakt.

“Digitalisering heeft een grote impact op de uitzendmarkt. Als je alleen al naar de marges kijkt, dat is straks niet meer uit te leggen. De dienst moet efficiënter!”

De kansen voor de uitzendbranche zitten naast het uitzenden dus in het verlenen van een steeds groter dienstenpakket. Bijvoorbeeld in de overname van strategische personeelsplanning. Er zijn grote groepen bedrijven die geen eigen HR hebben. Eigenlijk zien we al dat de uitzendbureaus op een andere manier in gesprek gaan bij de inleners, bijvoorbeeld om beter te kunnen anticiperen in de trends binnen hun sector. Dat moet ook wel, wil je ontkomen aan de shake out die onherroepelijk gaat komen. Uitzendbureaus die blijven hangen in hun traditionele activiteiten en dus op termijn geen onderscheidend vermogen hebben, zullen het niet gaan redden. De uitzendbranche is een intermediaire markt en die gaat net als de assurantiebranche, de advocatuur en makelaardij te maken krijgen met forse krimp. Grote bureaus zullen decimeren en vooral de middenmoot zal verdwijnen. Dit hele proces wordt nog eens versterkt door de manier waarop nieuwe generaties tegen werk en werken aankijken. De jongeren zijn minder gericht op loyaliteit en veel meer op het aangaan van uitdagingen en het verrichten van leuk en nuttig werk. De traditionele functiehuizen bij werkgevers zijn daarop niet ingericht. En de aanpak van veel traditionele uitzenders ook niet. Je kunt deze jonge groep aan je binden door nieuwe arbeidsvormen te faciliteren. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van specifieke stages en het rouleren van jobs. Zonder te overdrijven trouwens. Op het moment dat de jongere generatie financiële verplichtingen heeft rondom een gezin, willen zij ook meer stabiliteit en vastigheid: de hypotheek moet dan uiteindelijk ook betaald worden. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen met hun houding ten opzichte van werkgevers en bemiddelaars.”

Flexprovider is specialist in arbeidsmarktportalen en Synerg-e in het leveren van cloud software voor arbeidsbemiddeling. Het bedrijf Synerg-e is een samenwerking gestart met Pink Elephant. Beide organisaties brengen een nieuw platform op de markt onder de naam Xelfer, een platform dat is bedoeld voor werkgevers om onderling medewerkers uit te wisselen. Het platform richt zich daarbij op meerdere sectoren.

Boilerplate

Over Sjaak van Heukelum, directeur bij Flexprovider:

Sjaak van Heukelum is lange tijd werkzaam geweest in de financiële sector en heeft een stevig trackrecord op het domein van sociale zekerheid en pensioen. Zijn interesse ligt in het creëren van innovatieve oplossingen, passend bij de veranderingen in het landschap van arbeid en sociale zekerheid. Sinds 2013 is Van Heukelum partner bij Le Patron, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het leveren van cloud software voor de uitzendbranche en online arbeidsbemiddeling.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.