Zeist,
09
juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

CNV en Achmea tekenen intentieverklaring tot samenwerking

CNV Vakcentrale en verzekeraar Achmea willen per 1 januari 2014 gaan samenwerken op het gebied van gezinsrechtsbijstand- en schadeverzekeringen. Partijen hebben hiertoe recent een intentieverklaring getekend. Met deze samenwerking wil het CNV haar rechtshulppakket uitbreiden en daarmee aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe leden. De bij de vakcentrale aangesloten bonden blijven zelf doen waar ze goed in zijn: het verlenen van juridische hulp aan haar leden op het gebied van werk en inkomen, bijvoorbeeld bij ontslagprocedures, reorganisaties en loonconflicten.​

De vier grootste CNV-bonden bieden hun leden al jarenlang méér dan alleen rechtshulp bij werk en inkomen; zij krijgen ook rechtshulp bij particuliere kwesties. Tot nu toe verzorgde het CNV dit via haar eigen verzekeraar. Het is de bedoeling dat de Stichting Achmea Rechtsbijstand deze werkzaamheden gaat overnemen. De betrokken medewerkers van CNV Rechtshulp en de lopende dossiers gaan mee over.

Pieter de Vente, algemeen secretaris van het CNV: "De CNV-bonden bieden hun leden - als enige vakorganisatie in Nederland - de mogelijkheid om gebruik te maken van een basisdekking voor particuliere rechtshulp. Die basisdekking blijft gratis; leden betalen uitsluitend de maandelijkse vakbondscontributie. Maar dankzij de samenwerking met Achmea kunnen we dit basispakket verbeteren en zelfs flink uitbreiden met schadeverzekeringen van Centraal Beheer Achmea met ledenkorting."

De Vente vervolgt: "De CNV-bonden zetten hiermee een zeer bewuste stap. Onze eigen verzekeraar is weliswaar financieel gezond, maar doordat wij zo klein zijn gaat een relatief groot deel van de premies op aan maatregelen om aan de geldende wet- en regelgeving voor financiële instellingen te kunnen voldoen. Het CNV onderschrijft de noodzaak van een robuust en solide toezicht, maar wil tegelijkertijd graag een zo groot mogelijk deel van de premies besteden aan het beoogde doel: het verlenen van rechtshulp aan de leden. Door samen te werken met Achmea drukken die kosten relatief minder zwaar op de premie en kan er dus meer worden gedaan voor de leden."
 
Danny van der Eijk, lid van de Raad van Bestuur van Achmea spreekt van een win-win situatie: "Deze samenwerking is goed voor het CNV, goed voor de leden en goed voor Achmea. Het is onze ambitie een bredere binding te organiseren met sociale partners. Vanuit onze coöperatieve achtergrond en de maatschappelijke thema's waarop Achmea een leidende rol wil spelen, zijn sociale partners bij uitstek interessante sparringpartners voor dialoog en samenwerking. De samenwerking met het CNV draagt bij aan het realiseren van deze ambitie. Daarnaast zijn voor ons uiteraard de rechtshulpactiviteiten en het aanbieden van schadeverzekeringen van Centraal Beheer Achmea een aantrekkelijk vooruitzicht."
 
CNV en Achmea gaan ervan uit dat de komende maanden definitieve overeenstemming wordt bereikt, zodat zij hun samenwerking daadwerkelijk per 1 januari 2014 kunnen effectueren. De medezeggenschap is vanzelfsprekend bij het proces betrokken.