Zeist,
04
juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Burundese boeren profiteren van publiek-private samenwerking

Een samenwerkingsverband van verzekeraar Achmea, ontwikkelingsorganisatie HealthNet TPO en Wageningen University & Research centre gaat bijdragen aan de wederopbouw van Burundi. Het project combineert het verbeteren van de gezondheidszorg, het verhogen van de landbouwproductie en het vergroten van de economische weerbaarheid. De initiatiefnemers hebben vandaag de handen ineen geslagen met minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Burundi is een van de armste landen ter wereld. Het land kampt met voedseltekorten, ontbossing, droogte, overstromingen, HIV/AIDS en de nasleep van een jarenlange burgeroorlog. Onderling vertrouwen, voedselzekerheid, economische zelfredzaamheid en goede gezondheidszorg zijn randvoorwaarden om het land weer op te bouwen. Het project voorziet in het realiseren van deze randvoorwaarden.
 
Door microverzekeringen voor zowel gewassen als ziektekosten te introduceren worden barrières voor ontwikkeling weggenomen. Het stelt de plattelandsbevolking in staat betere landbouwmethoden te gebruiken en hun inkomsten en voedselzekerheid te verhogen zonder dat er voor hen ondraagbare risico’s ontstaan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan toegankelijke gezondheidszorg.
 
In Burundi is de landbouwproductiviteit erg laag. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, die verschillend kunnen zijn voor verschillende boeren en/of locaties. De oplossing wordt op basis van onderzoekservaring gezocht in een integrale combinatie van productie-factoren zoals zaaizaad, bodemkwaliteit en gewaskeuze, met een aanpak op basis van lokale kennis en samenwerking. In het project wordt onderling vertrouwen opgebouwd door boeren te helpen met de opbouw van lokale organisaties, die werken aan duurzame productieverhoging en onderlinge/coöperatieve verzekeringen. Met hogere inkomsten uit landbouw wordt het voor boeren in Burundi ook mogelijk om zich tegen ziektekosten te verzekeren.
 
Slechte gezondheid wakkert armoede aan, daarom is het belangrijk tegelijkertijd te werken aan kwalitatieve en toegankelijke basiszorg, ook voor de kwetsbare groepen. HealthNet TPO werkt al jaren aan de wederopbouw van vertrouwen en gezondheidszorg, terwijl Achmea haar expertise toepast bij het opzetten van de verzekeringen voor zorg en gewassen. Het totale projectbudget bedraagt bijna 4 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken investeert 1,9 miljoen vanuit de faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV), de Achmea Foundation stelde eerder al een bedrag bijna 0,5 miljoen beschikbaar.