Harry van de Kraats, Algemeen directeur AWVN
"Behoefte aan een werkwinkel met Applestore-allure"
Harry van de Kraats, Algemeen directeur AWVN
Zeist,
25
augustus
2017
|
13:19
Europe/Amsterdam

"Behoefte aan een werkwinkel met Applestore-allure"

"Het aantal mensen met vaste contracten zal de komende jaren weer stijgen. Daar staan wij als werkgeversvereniging ook echt voor open: bedrijven willen graag werken met een vaste kern. Ik ben dus niet van de school die zegt dat vaste contracten gaan verdwijnen. Tegelijkertijd: we zullen af moeten van het denken in werknemers en moeten leren denken in 'werkenden'. Wat AWVN betreft, is het zaak dat we ons stelsel in Nederland daaromheen gaan vormen. Werk kan een taak zijn of bijvoorbeeld een vorm van persoonlijke dienstverlening. Wat nu nog puur mantelzorg is, kan straks echt werk worden, als je de wig tussen bruto- en netto-inkomsten maar klein houdt. Dat soort werk is nodig om de onderkant van de markt mee naar boven te trekken."

Harry van de Kraats ziet volop ruimte voor dit soort nieuwe vormen van dienstverlening, waar zich vervolgens ook weer nieuwe organisatievormen omheen ontwikkelen. “Dat kan echt een nieuwe business worden”, vertelt hij. “Bedrijven die een brede dienstverlening leveren van postbezorging, bewaking en eenvoudige zorgtaken bijvoorbeeld. Of die een platform bieden waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Volgens een recent onderzoek van PWC kan dat voor 150 tot 200 duizend werkenden nieuwe kansen bieden. Deels in de vorm van traditionele banen, deels via coöperaties of andere verbanden waarmee je als werkende voorzieningen deelt. Manpower is daar bijvoorbeeld onlangs ingestapt. Het zijn nieuwe manieren waarop werk en werkenden zich organiseren. Ik pleit in dit kader voor de werkwinkel. In mijn fantasie is dat een soort Apple-store midden in de stad waar je kunt binnenlopen om advies te krijgen over opleidingen en je loopbaan, waar je banen kunt vinden, waar je financiële planning kunt krijgen. Daar zitten frisse, attractieve mensen die jou verder helpen, gesteund door een platform en automatisering. Het helpt mensen om echt te snappen hoe ze ervoor staan, wat hun kansen zijn, welke perspectieven ze hebben, bij wie ze zich kunnen aansluiten. We leven in een tijd met heel veel keuzes, maar onvoldoende perspectieven. Je weet niet wat de impact van je keuze is. Daar zit ruimte voor dit soort dienstverlening, waarin bij uitstek de huidige uitzendbranche actief zou kunnen worden.”

"Het bedrijfsleven zou niet alleen cursusdeelnemers moeten leveren, maar ook docenten."

In die ‘werkwinkel’ speelt leren in de ogen van Van de Kraats minstens zo’n belangrijk rol als werken. “Het is echt cruciaal om te investeren in levenslang leren”, stelt de AWVN-directeur. “Wij zijn in Nederland slecht in volwassenenonderwijs, in post-initieel onderwijs. De reguliere onderwijscentra zijn daar niet goed op ingericht en dat moet echt gaan veranderen. Scholing tijdens de loopbaan zou de gewoonste zaak van de wereld moeten worden. Dat vraagt om een betere band tussen bedrijfsleven en educatieve instellingen. Het bedrijfsleven zou niet alleen cursusdeelnemers moeten leveren, maar ook docenten. Als je straks vijftig of zestig jaar moet werken, is het natuurlijk heel logisch dat je een keer of drie, vier van baan verwisselt, misschien zelfs wel van aard van werk. Als AWVN zijn we voor scholingsrecht en een bijbehorend individueel opleidingsbudget. Dat vergt een cultuuromslag en het vrijmaken van fondsen. Het is een kwestie van tijd dat ook bestaande O&O-fondsen steeds flexibeler zullen worden gebruikt. Hoe passen de uitzenders hierin? Zij willen steeds meer regisseur van HR worden, weg van het traditionele uitzenden. Hoe begeleiden we de werkende door z’n arbeidzame leven? Die ambitie is prima, maar wat mij betreft is de sector nog veel te behoudend. Ik zie arbeidsbemiddelaars te vaak terugvallen in oud denken, leunend op hun verworvenheden in het arbeidsrecht. Een goede uitzender zou niet meer moeten denken in termen van zzp’er, uitzendkracht of oproepkracht. Het is zaak los te komen van het juridische construct, de contractvorm en de traditionele relatie met opdrachtgevers. Je wil gewoon een werkende aan de slag hebben. En dat vraagt een nieuwe manier van denken en werken, ook in de uitzendbranche. Geen kwestie van willen, maar van moeten. Alleen al door de impact die technologie gaat hebben op de traditionele diensten van de sector. De disruptie loert. Automatisering gaat delen van de basisprocessen overnemen. Dat is een bedreiging, maar ook een kans. De arbeidsmarkt blijft gebaat bij ontzorging. Daar gaat IT bij helpen, maar dat betekent tegelijkertijd dat juist de menselijke tussenkomst bij het vaststellen van kwaliteiten van kandidaten en het optimaliseren van de match belangrijker wordt. Onderscheidend zelfs. Ik geloof echt dat er uiteindelijk behoefte blijft aan de menselijke maat. Wellicht door de komst van technologie meer dan ooit. Maar dan is het wel van levensbelang voor intermediairs op de arbeidsmarkt dat ze zich dat realiseren, dat ze de technologie voor zich laten werken op een manier die ervoor zorgt dat het menselijke aspect aan waarde wint.”

"Het bedrijfsleven doet er goed aan om z'n toegevoegde waarde in een brede context te bezien: wat draag ik als onderneming bij aan de maatschappij? Daar hoort het bevorderen van levenslang leren bij, maar bijvoorbeeld ook inclusief denken."

De oproep van Van de Kraats om met een frisse blik naar de invulling van de arbeidsmarkt te kijken, reikt verder dan de uitzendsector alleen. “Wat mij betreft hebben we op meerdere fronten te schakelen”, zegt hij. “In de SER proberen we te kijken hoe we de risico’s bij het aannemen van mensen kunnen verminderen en aan de andere kant voor werkenden een gelijk speelveld kunnen creëren, bijvoorbeeld door te voorkomen dat de zzp’er veel goedkoper is dan de werknemer. Dat zijn fundamentele aspecten die de arbeidsmarkt helpen vernieuwen. Ik vind het in dat kader ook belangrijk om voorbij shareholder value te kijken en stakeholder value centraal te zetten. Het bedrijfsleven doet er goed aan om z’n toegevoegde waarde in een brede context te bezien: wat draag ik als onderneming bij aan de maatschappij? Daar hoort het bevorderen van levenslang leren bij, maar bijvoorbeeld ook inclusief denken. Ik denk dat er in het recente verleden heel veel werk is weggesaneerd dat wel degelijk waarde heeft voor klanten en voor de maatschappij. Denk aan de conducteur op de tram. Er zijn talloze voorbeelden. We zouden als maatschappij kunnen kijken of we die banen terug kunnen krijgen, waarbij we kunnen putten uit het hardnekkige reservoir van 800 duizend werklozen. We hebben nou eenmaal een overschot van aanbod aan de onderkant. Vandaar de gedachte om de verdwenen banen met hernieuwde waarde terug te brengen. Als dat lukt, heeft dat een enorm uitstralingseffect. We hebben nu hele wijken met vooral werkloze mensen. Al die mensen missen rolmodellen in hun omgeving en dat versterkt hun gevoel van ‘langs de kant staan’. Als het lukt om uit die wijken mensen opnieuw aan werk te helpen, stimuleert dat ook anderen om weer actief te worden. De overheid kan dat stimuleren met bijvoorbeeld fiscaal voordeel, maar het vergt ook nieuw ondernemerschap. Mensen die met een nieuw bedrijfsmodel in dit soort werk durven stappen. Ik pleit niet voor herstel van de Melkertbanen, maar voor een basisbaan die blijft. Op basis van een gezonde financiële prikkel om te werken en niet inactief te blijven.”

Dit is een van de interviews voor de toekomstverkenning Arbeidsbemiddeling, bekijk hier de hele publicatie.
 

Boilerplate

Over Harry van de Kraats

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland. De organisatie adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. Algemeen directeur Harry van de Kraats werkt er sinds 2013. Hij studeerde rechten in Utrecht en vervulde diverse HR-functies bij Unilever. Hij werkte bij Wolters Kluwer als commercieel directeur en van 2005 tot 2010 was hij als directielid van TomTom International medeverantwoordelijk voor de snelle groei van die organisatie: van enkele honderden naar meer dan drieduizend medewerkers.

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Donald Hekscher
30
September
2017
Geheel eens met je visie. De her-uitvinding van banen en functies is de uitdaging van onze adviseurs bij het begeleiden van werk naar werk!