Zeist,
02
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

AMC en Achmea maken afspraken over juiste zorg op juiste plek

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en de zorgverzekeraars van Achmea hebben vorige week overeenstemming bereikt over het contract voor 2014. Het contract sluit aan bij de profielkeuzes van het ziekenhuis en de wens van de verzekeraar voor doelmatige zorg.

Wout Adema, directeur inkoop ziekenhuizen bij Achmea: “Samen hebben we afspraken gemaakt over zinnige en zuinige zorg in een academische setting. Dat is een enorme stap. Een deel van de zorg zal verplaatst worden naar andere ziekenhuizen. Het gaat om niet-complexe zorg die tegen minimaal dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten in een ander ziekenhuis kan worden geleverd. We zijn heel blij dat het AMC net als ons toe wil naar de juiste zorg, op de juiste plek voor de juiste prijs.”
 
AMC-bestuursvoorzitter prof. Marcel Levi: “Het AMC is één van de acht universitair medische centra in ons land. We bieden zeer specialistische zorg. Zorg die gepaard gaat met bijzondere, vaak ook dure en ingewikkelde diagnostiek en behandeling. We hebben met Achmea afgesproken dat we ons daar nog verder in gaan specialiseren. Daartegenover staat dat we bijvoorbeeld liesbreuk- en staaroperaties in de toekomst alleen maar zullen doen bij “gecompliceerde” patiënten. Op die manier dragen wij ook onze verantwoordelijkheid in het beheersen van de zorgkosten.”
 

Contractering 2014

Achmea heeft inmiddels met de helft van de 90 ziekenhuizen de afspraken voor 2014 rond en streeft ernaar de contractering per 1 november af te ronden.