Zeist,
19
januari
2017
|
11:58
Europe/Amsterdam

Afhandeling letselschadezaken kan negen maanden sneller

De doorlooptijd van het medische traject bij letselschadezaken kan met negen maanden worden ingekort. Dat blijkt uit onderzoek dat de universiteiten van Maastricht en Tilburg de afgelopen vijf jaar hebben verricht in opdracht van verzekeraar Achmea. De tijdsbesparing wordt bereikt door de inzet van één medisch adviseur die volledig onpartijdig opereert. Bij letselschadezaken is het nu nog gebruikelijk om twee medisch adviseurs in te schakelen: één namens het slachtoffer en één namens de verzekeraar.

De afhandeling van letselschadezaken kan enige tijd duren. Een zaak kan immers pas worden afgerond als de medische eindsituatie bekend is. Het inzetten van twee medisch adviseurs levert in de praktijk regelmatig discussie op. Dit leidt tot vertraging, hogere kosten en nogal eens tot teleurstelling bij slachtoffers. Aangetoond is nu dat het benoemen van één neutrale medisch adviseur leidt tot een snellere afhandeling; zowel van het medische traject als van het gehele letselschadetraject.

Schadevergoeding vergelijkbaar, ervaringen even positief
De onderzoeksresultaten laten zien dat slachtoffers bij wie één medisch adviseur betrokken is soortgelijke schadevergoedingen krijgen toegewezen als wanneer twee medisch adviseurs betrokken zijn. Verder ervaren slachtoffers een traject met een onpartijdige medisch adviseur even positief als een traject met een eigen medisch adviseur. Tot slot blijkt ook dat een traject met slechts één medisch adviseur goedkoper is.

Doorbraak voor slachtoffers, advocaten en verzekeraars
De schadeverzekeraars Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro staan vierkant achter de onderzoeksresultaten. Michiel Delfos, divisievoorzitter Schade & Inkomen: “Wij zien de uitkomsten als een innovatieve doorbraak voor letselslachtoffers. Daarom roepen wij verzekeraars en belangenbehartigers op om bij letselschade voortaan nog maar één medisch adviseur in te zetten. Wij hechten hier zoveel waarde aan omdat het centraal stellen van het klantbelang de beste kans biedt dat klanten voortvarend en prettig worden behandeld.”