Zeist,
25
oktober
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Advies intermediair beter door goede klantrelatie

​Meegaan met de veranderde wensen van de klant en het zichtbaar maken van zijn toegevoegde waarde zijn de twee grootste uitdagingen voor het intermediair. Bijna tweederde van de financieel adviseurs geeft aan dat een goede klantrelatie kan zorgen voor een hogere kwaliteit van het advies. Dit blijkt uit onderzoek dat MetrixLab en GfK Panelservices in opdracht van Avéro Achmea hebben uitgevoerd. Om inzichten te delen en een dialoog aan te gaan, introduceert Avéro Achmea de site www.dewaardevanadvies.nl.

Een goed financieel advies wordt steeds belangrijker. Zeker als het gaat om risico’s afdekken en vermogensopbouw. Werkgevers en consumenten staan daarbij voor ingewikkelde keuzes die grote impact kunnen hebben. Een goed advies van een vakkundige en onafhankelijke specialist is in deze situaties onontbeerlijk.

In dialoog over de toekomst
Jack Hommel, directievoorzitter Avéro Achmea: “Wij geloven in de toegevoegde waarde van het intermediair. Om als adviseur succesvol te kunnen ondernemen, is klantgericht werken essentieel. Adviseurs opereren in een complexe omgeving. De economische omstandigheden werken niet mee en er zijn fundamentele wijzigingen in de wetgeving en beloning. Juist nu er veel verandert in de branche ondersteunt Avéro Achmea het intermediair om zijn toegevoegde waarde tot zijn recht te laten komen. Hiervoor introduceren we onder meer de website www.dewaardevanadvies.nl. brengen verschillende meningen van intermediairs, klanten en belangenbehartigers samen en voegen daar de onze aan toe. We nodigen geïnteresseerden van harte uit hun bijdrage te leveren”.

Waarde van advies
Om voor financieel adviseurs inzichtelijk te maken waar kansen liggen, hebben de onderzoeksbureaus MetrixLab en GfK Panelservices in opdracht van Avéro Achmea ruim 950 respondenten ondervraagd; zowel adviseurs, als zakelijke en particuliere klanten. Meer dan de helft van de ondervraagde intermediairs ziet de toekomst positief tegemoet. Intermediairs en hun klanten delen de overtuiging van Avéro Achmea dat het verstrekken van waardevol advies het verschil maakt. Meer dan 75% van de intermediairs geeft aan dat zij de meerwaarde van advies aan hun klanten duidelijk weet te maken. 60% van de consumenten bevestigt dit gegeven. Bij de zakelijke klanten ligt dit percentage lager, slechts 25% vindt dat de adviseur zijn meerwaarde duidelijk weet te maken. Avéro Achmea ondersteunt het intermediair om zijn toegevoegde waarde beter zichtbaar te maken.

Kansen voor het intermediair
Adviseurs zien kansen om hun dienstverlening te verbeteren door beter naar de klant te luisteren, door te vragen en op het juiste moment advies te geven. Een goed advies moet vooral onafhankelijk en eerlijk zijn, volgens zakelijke klanten. Adviseurs vinden deskundigheid een belangrijke pijler voor het geven van een goed advies. Die mening wordt door zakelijke en particuliere klanten gedeeld, aangezien klanten een adviseur vooral inschakelen vanwege de kennis die ze zelf niet hebben. Ruim eenderde van de ondervraagde klanten laat zich al minstens tien jaar door dezelfde adviseur bijstaan.