Zeist,
04
juni
2018
|
13:06
Europe/Amsterdam

Achmea zoekt voor locatie Leeuwarden 10 à 12 mensen met een arbeidsbeperking

Achmea zoekt voor haar vestiging in Leeuwarden 10 à 12 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij gaan na een maatwerk opleiding en inwerkperiode aan de slag bij de afdeling Schadeservices van Centraal Beheer en FBTO. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de meet & greet, die het platform “Onbeperkt aan de Slag” dinsdagmiddag 5 juni organiseert bij Achmea in Leeuwarden. Daar kunnen zij ook in contact komen met andere werkgevers uit de regio.

Achmea voert de Wet Banenafspraak uit, onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013. Met de nieuwe aanwas in Leeuwarden telt Achmea landelijk gezien zo’n 60 volwaardige participatiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een mooi voorbeeld is het Participatieteam in Leiden. Een groot deel van de 15 medewerkers van dit team heeft een gehoorbeperking. Zij mailen en chatten met klanten en werken in het callcenter van Zilveren Kruis. Daarnaast maakt Achmea ook afspraken met (potentiële) externe leveranciers om zich in te spannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).

Bekijk de actuele vacatures

Bijdrage aan meer inclusieve samenleving
Achmea ondersteunt inclusie (letterlijk: insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) met beleid, initiatieven en interne netwerken. Egmond Borgdorff, directeur HR-beleid en Arbeidsmarkt bij Achmea, legt uit: “Achmea staat midden in de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat betekent dat inclusie en diversiteit belangrijke thema’s zijn voor ons HR-beleid. Onze visie is dat ambities alleen kunnen worden waargemaakt als alle medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn.”

Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden juicht deze stap van Achmea toe. “Dit is een belangrijke investering in het grootste kapitaal van een bedrijf: de medewerkers. Gelukkig nemen steeds meer ondernemingen, onderwijs- en overheidsinstellingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De gemeente Leeuwarden helpt Achmea en de andere werkgevers uit de regio graag met het matchen van mensen en werk.”

Friesland blijft nog achter
Het initiatief in Leeuwarden lijkt op een goed moment te komen. Recent werd bekend dat Friesland op dit terrein nog achterblijft. Voor Friezen met een arbeidsbeperking werden tot eind vorig jaar aanmerkelijk minder banen gerealiseerd dan de bedoeling was. De rest van Noord-Nederland haalde de richtlijnen wel (bron: UWV).