Zeist,
23
november
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea versterkt de Long Alliantie Nederland

Achmea is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN), de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten met als doel het verbeteren van integrale zorg en goede preventie voor de één miljoen mensen in ons land met een chronische longziekte.

De LAN is verheugd dat Achmea is toegetreden tot de LAN. Prof. dr. Reinout van Schilfgaarde (voorzitter LAN): “De LAN wil zijn doelen bereiken door synergie tussen de activiteiten van de leden. De LAN heeft bewust zorgverzekeraars uitgenodigd vanwege hun rol in het verbeteren van integrale zorg en goede preventie voor longpatiënten”.

Robbert Huijsman, Senior Manager Kwaliteit en Innovatie bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea: “We worden steeds meer geacht ook te kijken naar de inrichting en ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ook op het gebied van astma en COPD werken we op diverse manieren aan het verbeteren van de zorg. Het lidmaatschap van de LAN past bij onze ambitie om samen met longpatiënten en andere organisaties te werken aan betere longzorg”.

Chronische longpatiënten in Nederland
In Nederland hebben ruim één miljoen mensen een chronische longziekte, zoals astma, COPD, cystic fibrosis, longfibrose, pulmonale hypertensie en sarcoïdose. De verwachting is dat het aantal longpatiënten fors gaat toenemen. Veel chronische longpatiënten hebben een verminderde kwaliteit van leven. Jaarlijks overlijden circa 23.000 mensen als gevolg van een longaandoening. Bij veel chronische ziekten neemt het aantal sterfgevallen af, bij chronische longaandoeningen is juist sprake van een toename.

Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De doelen van de LAN zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van chronische longpatiënten. De samenwerking tussen de leden van de LAN moet synergie opleveren. Leden van de LAN zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten. Met de versterking van Achmea telt de LAN 32 leden. De LAN heeft onder meer de Zorgstandaard COPD uitgebracht en werkt aan de Zorgstandaard Astma Kinderen en de Zorgstandaard Astma Volwassenen.

De LAN bestaat uit gewone, buitengewone en bedrijfsleden. Bedrijfsleden kunnen binnen de LAN kennis en expertise inbrengen en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen van de LAN. Bedrijfsleden hebben geen formeel stemrecht, omdat dat is voorbehouden aan de gewone (niet commerciële) leden, zoals patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen. Bedrijfsleden participeren dus niet in de formele beleidsbepaling van de LAN. Zo is de onafhankelijkheid van de LAN gewaarborgd. Meer informatie vindt u op de website van de LAN: www.longalliantie.nl.

Achmea
Achmea is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Of het nu gaat over gezondheid, geld voor later of het afdekken van bedrijfsrisico's: wij nemen onze klanten graag zorg uit handen.

Achmea heeft negen zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis en Agis Zorgverzekeringen, die zorgverzekeringen aanbieden. De zorginkoopactiviteiten zijn gebundeld in de divisie Zorg & Gezondheid die de inkoop van zorg voor 4,8 miljoen zorgverzekerden regelt. Hiermee is Achmea marktleider in het zorgsegment zorgverzekeringen. Achmea zoekt steeds naar vernieuwende oplossingen voor lastige problemen in de zorg. Samen met zorgaanbieders wil Achmea de beste zorg bieden aan zijn verzekerden.

Klik hier om het persbericht (PDF) te downloaden.