Zeist,
22
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea vergoedt euthanasiezorg

Euthanasie is een moeilijk onderwerp. De meeste mensen vragen hun huisarts om hulp. Als je eigen huisarts dit niet wil, moeten mensen op zoek naar iemand anders die kan helpen. En dat maakt alles nog zwaarder voor degene die een euthanasiewens heeft en de mensen eromheen. Wij begrijpen dit heel goed. In individuele, moeilijke situaties bemiddelen we ook altijd. Dan wordt zorg op maat geboden met daarbij horende vergoeding, waarbij we gebruik maken van onze relaties met de bij ons aangesloten huisartsen en waar nodig ook met de Levenseindekliniek. We weten dat de Levenseindekliniek zorgvuldig te werk gaat. Dat waarderen we ook, maar Achmea biedt geen standaard vergoeding voor hulp door de Levenseindekliniek.

Bij u en ons bekende hulpverleners
Achmea vergoedt de uitvoering van euthanasie, wanneer voldaan is aan de daaraan te stellen randvoorwaarden: conform de wet, behandeld en uitgevoerd door deskundige hulpverleners. We hechten aan deze zorgvuldigheid en daarom vinden we het belangrijk dat het beoordelen en handelen met betrekking tot euthanasie wordt gedaan door bij ons bekende hulpverleners. Denk hierbij aan een huisarts, hospice of een palliatief netwerk. Achmea geeft er de voorkeur aan dat uitvoering van euthanasie door de eigen huisarts gebeurt, omdat deze het beste op de hoogte is van de persoonlijke situatie en medische toestand van de klant.

Indien het tot euthanasie komt door tussenkomst van de Levenseindekliniek en deze wordt uitgevoerd door een huisarts waarmee Achmea afspraken heeft, dan vergoeden wij uiteraard aan de betreffende huisarts. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de vergoeding die met de door ons gecontracteerde huisartsen is afgesproken.