Zeist,
26
oktober
2016
|
09:59
Europe/Amsterdam

Achmea steunt de oproep voor een klimaatwet

Achmea ondersteunt een gezamenlijke oproep van het Nederlandse bedrijfsleven aan de overheid om de energietransitie te versnellen. Door het aanjagen van de overgang naar duurzame energie krijgt Nederland de kans om koploper te zijn met de verduurzaming van de economie, het creëren van meer groene welvaart en nieuwe banen. Vandaag is dit pleidooi aangeboden aan premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma, tijdens de Nationale Klimaattop.

Negenendertig ondernemingen, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie. Deze coalitie wil dat de komende regering een klimaatwet opstelt om het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Een klimaatwet zorgt ervoor dat ook volgende kabinetten de doelen voor 2050 zullen realiseren. Een minister voor economie, klimaat en energie moet zorgen voor samenhang in het beleid. Een onafhankelijke klimaatautoriteit zou er op kunnen toezien dat iedereen de gemaakte afspraken ook echt naleeft.

De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar

Als verzekeraar heeft Achmea nu al te maken met de schadelijke gevolgen van klimaatverandering, omdat de temperatuur in Nederland al met meer dan 1 graad gestegen is. Extreme regen, hagel en onweer zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dat leidt tot veel schade. Dat raakt onze klanten, maar ook de maatschappij. Uitvoering van het klimaatakkoord is ook belangrijk om die schades voor de toekomst te beperken.

Behoefte aan een meerjarig plan

In het Parijs-akkoord is vorig jaar afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Voor Nederland betekent dat het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent. Tot nu toe is het Nederlandse energiebeleid versnipperd over verschillende ministeries en ligt de focus vooral op de korte termijn. Daarom vragen de bedrijven om meer tempo, ambitie en een gedeelde visie die reikt tot 2050. Er is een nieuw ‘Deltaplan’ nodig om de omslag te maken naar een maatschappij die draait op hernieuwbare energiebronnen. De energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen.

Gezamenlijk maken bedrijven een vuist

In de Transitiecoalitie hebben zich inmiddels de volgende bedrijven en organisaties verenigd: Achmea, Aegon, Alliander, Arcadis, Arkema, AVR, Deloitte, Deltalinqs, DHV-Haskoning, DNV GL, DONG Energy, Dura vermeer, ECN, Ecofys, Eneco, Energie-Nederland, Engie, Essent, Evides Industriewater, FrieslandCampina, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenschap Moerdijk, Heijmans, IBM, Indorama Ventures Europe, KPN, NS, Nuon Vattenfall, NWEA, Oram, Rabobank Nederland, RET, Royal Schiphol Group, Shell Nederland, Siemens Nederland, Van Oord en Zeeland Seaports.