Zeist,
17
april
2018
|
17:30
Europe/Amsterdam

Achmea publiceert Jaarverslag en SFCR-rapport over 2017

Achmea publiceert vandaag zowel het geïntegreerde Jaarverslag, als het ‘Solvency and Financial Condition Report’ (SFCR) over 2017. Met het jaarverslag bieden we inzicht in onder meer onze financiële en maatschappelijke resultaten. Het SFCR-rapport biedt een toelichting over onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen.

Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering is de jaarrekening vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Tevens heeft de Algemene Vergadering akkoord gegeven op het voorstel om een dividend uit te keren van 17,1 miljoen euro op preferente aandelen en van 123,6 miljoen euro op gewone aandelen. Voorts heeft de Algemene Vergadering akkoord gegeven op het voorstel tot aanpassing van het dividendbeleid. Het dividend voor de jaren 2018 en verder wordt daarmee gebaseerd op de uitkering van 45% van de nettowinst exclusief het nettoresultaat van het segment zorg en na aftrek van vergoedingen op overige eigen vermogen-instrumenten. De recent aangekondigde inkoop van eigen aandelen ter waarde van 100 miljoen euro is afgerond.

De jaarlijkse verslaglegging is voor Achmea een belangrijke manier om informatie te verstrekken aan onze stakeholders, onder wie onze klanten, medewerkers, (business) partners en kapitaalverschaffers. In ons jaarverslag geven we een uitgebreid beeld van onze organisatie en laten we de samenhang zien tussen onze strategie, onze governance en de sociale en economische context waarin we actief zijn.

Met ingang van de jaarrapportage over 2017 bestaat onze verslaggeving uit drie delen. We sluiten hiermee per deel aan op specifieke interesses van stakeholders. De weergave in drie delen vergroot de helderheid en toegankelijkheid. Deel 1 is het ‘Jaaroverzicht’ met daarin de voortgang over 2017 en onze visie op de toekomst. Deel 2 betreft het ‘Jaarrapport’ en gaat in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Het bevat onder meer de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en doet verslag over onze Governance. Deel 3 bevat onder meer informatie over duurzaamheidsverslaggeving.

Meer informatie over de strategie en de voortgang hierop worden geboden op de Capital Markets Day op 24 mei a.s.

Boilerplate

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met circa 14.500 medewerkers in Nederland. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2017 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 120 miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen.