Zeist,
20
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea: Pas wanbetalingsregeling aan

​Achmea vindt dat wanbetalers meer structureel geholpen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door de opslag die verzekerden nu aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) betalen, te gebruiken als aflossing van de schuld bij de verzekeraar. “Dit biedt verzekerden die problemen hebben en daardoor niet kunnen maar wel willen betalen weer zicht op een uitweg uit de schulden. Ze zijn eerder schuldenvrij”, aldus Norbert Hoogers, directeur bij Achmea.

In de wanbetalersregeling voor de zorg betaal je een standaardpremie met daarboven op een wettelijke opslag. Dit verhoogt voor mensen de lasten. Daarnaast blijven de mensen ook nog een schuld bij hun zorgverzekeraar houden. Verzekeraars moeten de vorderingen overdragen aan incassobureaus en deurwaarders. Die verhogen op hun beurt de vorderingen met incassokosten. Hoogers: “Voor mensen die al schulden hebben is dit een opeenstapeling van kosten. Wij willen de mensen die niet kunnen betalen helpen. De opslag moet wat ons betreft dan ook gebruikt worden als aflossing van de schuld. Zo kunnen mensen sneller hun schuld afbetalen en zijn ze eerder schuldenvrij”.
 
Proef
Eerste resultaten van een proef laat zien dat dit werkt. In nauw overleg met het CVZ haalde Achmea 125 verzekerden van het zorgmerk Agis terug van CVZ. “Twintig mensen zijn nu schuldenvrij, 50 nemen nog deel aan de proef. Dat is heel goed nieuws. De verzekerden in de proef gaven ons toestemming om de opslag die zij aan het CVZ betaalden te gebruiken voor aflossing van hun schulden. Dat gebeurde op vrijwillige basis. Een deel van de mensen uit de proef lukt het niet de betalingsregeling na te komen. We kunnen het niet afdwingen. Het blijft vrijwillig. Een mogelijkheid is verplicht te stellen dat de opslag gebruikt wordt voor aflossing van de schuld. Dan kunnen we mensen nog beter helpen. Momenteel kijken we hoe we de proef een structureel karakter kunnen geven,” zegt Hoogers.
 
Voor mensen die hun premie willens en wetens niet betalen moet de opslag wel blijven. Hoogers: “Uiteindelijk betalen we in Nederland met elkaar de kosten van de zorg middels premie. Mensen die wel premie betalen draaien op voor de kosten van mensen die niet willen betalen”.
 
In 2009 is een nieuwe wet ingevoerd die als doel had het aantal wanbetalers van zorgverzekeringen terug te dringen. Alle mensen met een achterstand in de premiebetaling van zes maanden of meer worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij de overheidsorganisatie College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Deze instantie neemt de premieheffing vervolgens over van de verzekeraar. Verzekerden moeten vanaf dat moment 130% betalen van de standaardpremie. De premie wordt ingehouden van het loon of van de uitkering.