Zeist,
28
augustus
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea maakt halfjaarresultaten 2012 bekend

​Achmea heeft het eerste halfjaar 2012 goede prestaties geleverd, ondanks de aanhoudende turbulentie op de financiële markten. Onze solvabiliteitspositie blijft sterk en onze vermogenspositie is van hoge kwaliteit. We handhaafden ons conservatieve risicoprofiel dat mede tot uitdrukking komt in onze beleggingsportefeuille. In het eerste halfjaar hebben we opnieuw onze kosten succesvol weten te verlagen. In de eerste zes maanden hebben we aanvullende voorzieningen moeten treffen voor verwachte claims bij onze lange termijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Gesteund door onze solide financiële positie gaan wij door met het efficiënt uitvoeren van onze strategie die gericht is op de versteviging van onze kernactiviteiten Schade en Zorg en het terugdringen van kosten en van de complexiteit.

De bruto premieomzet is met 5% gegroeid, mede dankzij de fusie met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) die het eerste halfjaar 2012 is afgerond.

De bruto bedrijfskosten (bedrijfskosten gecorrigeerd voor verkoopkosten en schadebehandelingskosten) daalden met 5% naar € 1.316 miljoen (H1 2011: € 1.388 miljoen). De winst voor belasting bedroeg €156 miljoen (H1 2011: € 184 miljoen). Dit resultaat werd beïnvloed door een extra voorziening van € 87 miljoen voor de arbeidsongeschiktheidsportefeuille die is getroffen vanuit de verwachting dat er meer verzekerden in de WGA zullen instromen en dat zij daar langer in zullen verblijven.

De nettowinst kwam uit op € 200 miljoen (H1 2011: € 180 miljoen) als gevolg van wijzigingen in onze fiscale positie in de eerste helft van het jaar.

De solvabiliteitspositie van de groep bleef sterk met 212%.

Als coöperatieve verzekeraar hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat onze klanten op lange termijn in ons hebben. Wij zijn doordrongen van het belang van financiële stabiliteit in deze snel veranderende tijden. We combineren een krachtige kapitaalpositie met een sterke rol op de markten waarop wij actief zijn en een goede operationele staat van dienst. Dat maakt ons een solide en betrouwbare lange termijn partner voor onze klanten. Daarbij blijft het bieden van goede verzekeringsproducten tegen een redelijke prijs ons primaire doel.

Basiszorg
Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar circa € 5,7 miljard uitgekeerd om de kosten voor basiszorg voor onze klanten te vergoeden. Onze schaalgrootte stelt ons in staat om in Basiszorg zeer efficiënt te werken: van alle premies voor de Basiszorg, keren wij gemiddeld 96% uit voor de gezondheidszorg voor onze klanten. We gebruiken circa 3% van de premies om onze uitvoeringskosten te dekken. De resterende 1% is resultaat, dat Achmea gebruikt om zijn financiële stabiliteit op peil te houden.

Er zijn vroege signalen dat de stijging van de groei van de zorgkosten afneemt, alhoewel het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken. Bij de eerstelijnszorg (farmacie,huisartsenzorg en hulpmiddelen) zijn de zorgkosten in de eerste helft van dit jaar minder hard gestegen. Bij de tweedelijnszorg (ziekenhuizen en overige zorgaanbieders) zijn er ook indicaties die wijzen op een afname van de stijging van de zorgkosten, maar is het te vroeg om te spreken van een stabiel beeld.

Deze vroege signalen zijn voorzichtig bewijs dat het ingezette beleid, waaronder het Hoofdlijnenakkoord, resultaat begint op te leveren en dat de stijging van de zorgkosten succesvol kan worden beïnvloed. Het sterkt ons in de overtuiging dat als verzekeraars, zorgaanbieders en de overheid samenwerken, wij de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook op lange termijn zeker kunnen stellen.

Vastgoed
Achmea is de grootste commerciële vastgoed belegger in Nederland. Via dochter Syntrus Achmea beleggen we € 15 miljard waarvan meer dan € 13 miljard voor klanten, zoals pensioenfondsen. De Nederlandse vastgoedmarkt staat nog steeds onder druk, in het bijzonder de kantorenmarkt. Syntrus Achmea pakt nadrukkelijk zijn rol als marktleider door de herontwikkeling van vastgoed, bijvoorbeeld tot ‘zorgvastgoed’.

De waarde van de vastgoedportefeuille van Achmea bedroeg op 30 juni 2012 € 1,7 miljard (ultimo 2011: € 1,7 miljard) oftewel 4% van de beleggingsportefeuille. De portefeuille bestaat voor € 0,5 miljard uit indirecte vastgoedbeleggingen en voor € 1,2 miljard uit directe vastgoedbeleggingen. De directe vastgoedportefeuille bestaat voor 36% uit woningen, 30% kantoren, 29% winkels en 5% overig vastgoed. Achmea hanteert een prudent beleid ten aanzien van de waardering van zijn portefeuille. We voeren op kwartaalbasis een volledige taxatie uit op 25% van onze portefeuille en een review op de resterende 75% van de portefeuille. Als gevolg, waarderen we per jaar onze volledige portefeuille. Met deze aanpak zijn de koploper in de markt. Achmea heeft sinds 2009 zijn kantoorportefeuille reeds met 27% afgewaardeerd.

De negatieve herwaarderingen vonden voornamelijk plaats in het segment kantoren en bedroegen € 39 miljoen in de eerste helft van 2012. Desondanks was het totaalrendement op vastgoed in de eerste helft van dit jaar nog altijd positief.

Lees het Nederlandse persbericht (pdf)

Lees het Engelse persbericht (pdf)