Zeist,
21
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea kiest voor voorspelbare en lage medicijnprijzen

Op 7 november 2013 diende een kort geding van 19 apothekers tegen Achmea. (Uitspraak rechtbank 20-11-2013: “Apothekers verliezen kort geding”). Zij zijn het niet eens met onze methodiek voor de vergoeding van medicijnprijzen. Toch is er een goede reden voor Achmea om die methodiek toe te passen. Allerbelangrijkste is dat het heel goed mogelijk is om - met behoud van kwaliteit - de kosten laag te houden. Dat is vooral in het belang van onze verzekerden. En het is een van de redenen dat we de laatste jaren zoveel kosten hebben kunnen besparen op medicijnen. Dit vertaalt zich direct door in een lagere premie. 

​Achmea werkt sinds 2012 met een eigen prijssystematiek voor medicijnen. Deze methodiek is in het leven geroepen om te grote prijsstijgingen tegen te gaan. Per 1 januari 2014 zijn de vergoedingen die we hanteren gebaseerd op de door leveranciers vastgestelde inkoopprijzen voor apothekers. Daarmee komen we al voor een groot deel tegemoet aan de bezwaren van sommige apothekers. En in de zomer van 2013 is ook onze prijsmethodiek voor dure HIV medicatie al aangepast.

Wij laten apotheken natuurlijk niet onder de kostprijs leveren. Onze prijssystematiek is bedacht om de medicijnkosten voor onze verzekerden voorspelbaar én laag te houden, en er tevens voor te zorgen dat apothekers een realistische vergoeding voor medicijnen krijgen. Als een apotheker zich bij ons meldt omdat hij er niet uitkomt met onze methodiek, gaan wij het gesprek aan. Dan bekijken we het totale inkooppakket van de apotheker. Vaak zien we dan dat apothekers op bepaalde andere medicijnen ook inkoopvoordelen behalen.
 
In gesprek
Wij vinden intensief contact met zorgverleners belangrijk en zijn dan ook continu in gesprek met individuele apothekers en met de brancheorganisatie. Ook consulteren wij regelmatig klankbordgroepen. Dat blijkt ook uit het feit dat wij onze prijsmethodiek al hebben aangepast om zo tegemoet te komen aan de wensen van de apothekers.
 
Zorgadvies
De rol van apothekers is de laatste jaren meer en meer verschoven van handelaar naar dienstverlener (het leveren van zorgadvies rondom medicatie). Achmea ziet juist in die rol een grote toegevoegde waarde voor de apotheker. Wij vinden de apotheker belangrijk bij het bevorderen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in afleveren en gebruik van geneesmiddelen voor onze verzekerden. Wij zetten daarom met ons beleid in op het belonen van kwaliteit. Zo kunnen apothekers in hun contract kiezen voor verschillende modules voor hogere vergoedingen. Verder laat Achmea de medicatiebeoordeling niet ten laste komen van het eigen risico van verzekerden. Ook dat is een mooie stimulans voor apothekers om hun adviesrol op te pakken.
 
Achmea neemt haar zorgplicht zeer serieus. Onze verzekerden hebben baat bij een apotheker in de buurt. Maar die hoeft niet onnodig duur te zijn, of overdreven dichtbij.