Zeist,
05
januari
2016
|
10:26
Europe/Amsterdam

Achmea Investment Management betreedt de markt; Achmea versterkt positie in vermogensbeheer

Tijdens de presentatie van de Achmea halfjaarresultaten 2015 werd het al aangekondigd, maar nu is het een feit: Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Achmea Beleggingsfondsen Beheer vormen voortaan samen Achmea Investment Management. Met de bundeling van overeenkomstige vermogensbeheeractiviteiten is Achmea beter in staat integraal haar diensten aan te bieden. De vermogensbeheerfunctie wordt hiermee versterkt en verbreed. De keuze sluit aan op het strategisch beleid van Achmea om een sterke aanbieder te zijn van kwalitatief hoogwaardige producten voor de oudedagsvoorziening.

Bianca Tetteroo, lid van de Raad van Bestuur van Achmea: “Samenwerking binnen de keten zorgt voor innovatieve proposities en producten, die slagvaardiger, efficiënter en kosten-vriendelijker (verder) kunnen worden ontwikkeld. Reden voor Achmea om haar vermogens-beheeractiviteiten anders in te richten en haar vermogensbeheerfunctie te versterken.”

Achmea Investment Management vervult binnen Achmea de rol van integraal vermogens-beheerder voor zowel bestaande (pensioenfonds) klanten, als Achmea zelf. Met ruim 100 miljard aan activa onder beheer en ruim 200 medewerkers is Achmea Investment Management een topspeler in de institutionele vermogensbeheermarkt. Het ontstaan van Achmea Investment Management heeft nu geen impact op het aantal medewerkers. Gelet op de groeiambities neemt het aantal medewerkers in de toekomst naar verwachting toe.

Pensioenfondsen blijven een zeer belangrijke doelgroep voor de vermogensbeheer-organisatie van Achmea. Achmea Investment Management biedt zowel fiduciair management als vermogensbeheer aan voor pensioenfondsen.

Het managementteam van Achmea IM bestaat uit Hans Snijders (directievoorzitter a.i.), Johan van Egmond (klanten & producten), Peter Jaspers (financiën & risicomanagement), Ywe de Jong (particuliere beleggingsfondsen), Rogier Krens (investments), Johan Cras (strategisch pensioen advies) en Carolien Boog (operations, control & reporting).

Achmea handhaaft naast Achmea Investment Management een Group Investment Office (voorheen Achmea Asset Management) voor beleid en monitoring van de eigen beleggingen, met Otto Veldt als directeur. Enkele uitvoerende taken van Achmea Asset Management zijn ondergebracht bij Achmea Investment Management.

Momenteel zijn de werkzaamheden verspreid over Amsterdam en De Meern. In maart 2016 verhuist Achmea Investment Management naar het hoofdkantoor van Achmea in Zeist.