Zeist,
14
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea in gesprek over kabinetsplannen ouderenzorg

​​Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over deze zogeheten langdurige zorg. De overheid gaat minder geld voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) beschikbaar stellen en de overheid wil dat mensen langer zelfstandig thuis wonen met ondersteuning. Dit betekent dat instellingen de komende jaren minder mensen in hun huis zullen hebben.

Achmea, die met haar regionale Zorgkantoren verantwoordelijk is voor de uitvoering van de AWBZ, vindt dat mensen die nu al in een verpleeghuis wonen daar gewoon moeten kunnen blijven. Waar dat voor ouderen niet kan omdat de instellingen bijvoorbeeld reorganiseren, komen ouderen op geen enkele manier ‘op straat’ te staan.
 
De noodzaak om andere oplossingen te vinden vanwege de kabinetsplannen, betekent weliswaar dat er soms voor mensen iets kan veranderen - maar die verandering kan wel degelijk gepaard gaan met kwalitatieve winst voor klanten, tegen minder kosten voor de samenleving.
 
Samen met de zorginstellingen bespreken we de komende tijd hoe zij de overheidsbezuinigingen kunnen opvangen. De komende maanden staan daarom verschillende gesprekken gepland met zorginstellingen. Achmea zal de concretisering van de kabinetsplannen uitleggen. Tijdens die gesprekken bespreken we ook de gezamenlijke uitdaging in de ouderenzorg de komende jaren op basis van de kabinetsplannen, waarbij mensen die nog niet in een verpleeghuis verblijven zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving van zorg worden voorzien.