Zeist,
26
juni
2014
|
09:30
Europe/Amsterdam

Achmea Health Centers worden onderdeel van Fitland

Zilveren Kruis Achmea past vitaliteitsbeleid voor verzekerden aan

Zilveren Kruis Achmea gaat het vitaliteitsbeleid voor haar verzekerden aanpassen. Gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren met de Achmea Health Centers, werkt de zorgverzekeraar aan een nieuw beleid op het gezond en vitaal houden van haar verzekerden en overige Nederlanders. Binnen dit nieuwe beleid is het niet nodig fitness centra in eigendom te hebben. Mede daarom zullen 19 Health Centers worden verkocht aan Fitland en 12 Health Centers en het hoofdkantoor worden gesloten.  

Achmea is in 2000 gestart met fitnesscenters in eigen beheer. De afgelopen jaren is de fitnessmarkt echter ingrijpend veranderd. De markt is verzadigd en wordt gekenmerkt door een sterke concurrentie op prijs als gevolg van de opkomst van budgetketens. Bovendien willen veel Nederlanders naast sporten in een fitnesscenter, ook op andere manieren werken aan hun gezondheid. Dit in combinatie met het geringe aantal locaties - landelijke dekking met een eigen keten blijkt niet haalbaar - en de aanhoudende negatieve financiële resultaten waren aanleiding het beleid van eigen fitnesscentra te herijken.

Vitaliteitsbeleid
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea richt zich met het nieuwe vitaliteitsbeleid op haar verzekerden die - op welke manier dan ook - willen werken aan vitaliteit. Dat kan zijn op elk gebied in het brede spectrum van voeding, sport, bewegen, ontspannen, afvallen, leefstijl, zowel binnen als buiten. Voor Zilveren Kruis Achmea zijn daarbij kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid kernbegrippen. Met diverse partners, leveranciers en klanten zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd. Over de hele linie wordt de nieuwe strategie met enthousiasme ontvangen.

Verkoop
De nieuwe visie betekent dat aandeelhouder Achmea de Achmea Health Centers afstoot. Er worden 19 vestigingen verkocht aan Fitland. Partijen hebben daarvoor vandaag een intentie-overeenkomst gesloten. Vorig jaar is Achmea Health Centers al een samenwerking aangegaan met Fitland. De verkoop is een logische volgende stap, waardoor Fitland de grootste kwaliteitsketen op het gebied van fitness wordt. De Fitland Groep omarmt bovendien de nieuwe strategie van Zilveren Kruis Achmea. De verkoop heeft geen personele gevolgen voor de medewerkers van de betreffende Health Centers. Klanten kunnen blijven sporten in hun fitnesscenter.

Sluiting
Daarnaast worden het hoofdkantoor en 12 Health Centers gesloten. Deze Health Centers draaien al langjarig negatief. Langer doorgaan was niet verantwoord. Het betekent dat er 126 full time arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit betreft ongeveer 450 medewerkers, waarvan het merendeel parttime werkt. Voor klanten wordt een alternatieve oplossing in de omgeving gezocht.

Zowel de voorgenomen verkoop als de sluiting zijn onder voorbehoud van advies van de medezeggenschap.