Zeist,
29
november
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea, gemeente Amsterdam en Stadsregio zetten samenwerking voort

De gemeente Amsterdam, de Stadsregio en Achmea zetten hun intensieve samenwerking om een betere gezondheid voor de Amsterdammers te realiseren voort. Hiervoor ondertekenen wethouder Zorg Eric van der Burg en directeur Zorginkoop Marjolein Verstappen van Achmea op dinsdag 29 november het convenant ‘Amsterdam samen Gezonder!’ Dit convenant is een vervolg op het in 2008 gesloten convenant ‘Naar een vitaal en gezond Amsterdam’.

Nieuwe ontwikkelingen, lokaal en landelijk, maken de noodzaak en meerwaarde van samen optrekken alleen maar sterker. Door de voortzetting van de samenwerking kunnen de gemeente en Achmea, samen met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders, zich verder inzetten om de gezondheid van Amsterdammers te bevorderen en aan gezondheidsachterstanden te werken. Achmea, in Amsterdam sterk vertegenwoordigd met Agis Zorgverzekeringen, voelt zich verantwoordelijk voor goede gezondheidszorg en werkt daardoor nauw samen met partners om een volwaardig aanbod van zorg aan te bieden. De afgelopen jaren is er nauw samengewerkt aan het terugdringen van overgewicht, is er met het project ‘Vroeg Eropaf’ voorkomen dat mensen ernstig in de problemen kwamen door betalingsachterstanden van hun zorgverzekeringspremie, en worden door de inkoop goed op elkaar af te stemmen, doublures voorkomen zodat de zorg niet dubbel betaald wordt en de Amsterdammer een beter passend zorgaanbod krijgt bij zijn zorgvraag.

Integrale zorg en welzijn in de buurt
Centraal in de samenwerking staan preventie en het benutten van de eigen kracht van Amsterdammers. De gemeente en Achmea richten zich daarbij vooral op kwetsbare doelgroepen. De focus van het convenant ligt op de integrale zorg en welzijn in de buurt en de stadsbrede infrastructuur, waarin speciale aandacht is voor onder andere geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, sport en beweging, ouderenzorg en armoede.

Elke Amsterdamse wijk kent zijn eigen vraagstuk op het gebied van zorg en welzijn. Belangrijk in het convenant is dan ook de wijkgerichte aanpak waarbij wordt ingezet op goede zorg in de buurt met aansluiting op het lokale sportaanbod en welzijnsactiviteiten. De Amsterdammer die meer gespecialiseerde zorg nodig heeft moet kunnen rekenen op een kwalitatief goed zorgaanbod. Het convenant omvat een reeks projecten en activiteiten om dit te bereiken.

Klik hier om het persbericht (PDF) te downloaden.