Zeist,
02
juli
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea en vakorganisaties eens over nieuwe cao

Achmea en de vakorganisaties hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van een jaar (van 1 juni 2010 tot 1 juni 2011). Medewerkers krijgen per 1 juli 2010 een loonsverhoging van 1,25%. Tevens zijn extra afspraken gemaakt over de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. De bonden leggen het resultaat ter goedkeuring voor aan hun leden.

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat:

  • Salarisverhoging van 1,25% per 1 juli 2010.
  • Afspraken die de inzetbaarheid, werkzekerheid en weerbaarheid van medewerkers bevorderen.
  • Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling, zoals het virtuele loopbaancentrum ‘Mijn Loopbaan’.
  • Een winstdelingsregeling die – als de raad van bestuur besluit deze toe te kennen - maximaal 3,3% van 12 maal het maandsalaris bedraagt.
  • Achmea stelt opnieuw vijftien werkervaringsplaatsen beschikbaar aan achterstandsgroepen, met de nadruk op arbeidsgehandicapten.
  • Achmea stelt opnieuw vijftig stageplaatsen beschikbaar voor jongeren die een opleiding volgen op mbo-, hbo- of wo-niveau

Passend resultaat
Achmea is tevreden over het bereikte resultaat. HR-directeur Hans van den Brink: “Wij zijn blij dat de onderhandelingen uiteindelijk hebben geleid tot een passend resultaat. Enerzijds is sprake van een gematigde loonontwikkeling, in lijn met de landelijke ontwikkeling. Anderzijds bevat de nieuwe cao enkele belangrijke verbeteringen. In tijden van verandering is het belangrijk om juist nu werk te maken van inzetbaarheid en vakmanschap. Achmea wil medewerkers maximaal ondersteunen om hun inzetbaarheid te vergroten, maar uiteindelijk moeten zij het natuurlijk wel zelf doen.”

Grootste verzekeringsgroep
Achmea is de grootste werkgever in verzekeringsland. Onder de werkingssfeer van de nieuwe cao vallen circa 17.000 medewerkers. Achmea omvat onder meer Interpolis, Centraal Beheer Achmea, Zilveren Kruis Achmea, Agis en Avéro Achmea.