Zeist,
26
november
2018
|
15:00
Europe/Amsterdam

Achmea blijft klachten over beleggingsverzekeringen individueel afhandelen

Eis van claimorganisaties over aanvullende collectieve compensatie afgewezen

Achmea gaat niet in op de eis van de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond om in overleg te treden over een aanvullende compensatieregeling voor beleggingsverzekeringen. Achmea werd daartoe op 12 november door beide organisaties per brief gesommeerd. Reden voor dit besluit is dat Achmea zich niet herkent in het geschetste beeld en de vermeende aansprakelijkheid. Achmea wenst de ingezette weg van zorgvuldige individuele klachtenafhandeling voort te zetten.

Compensatieregeling Achmea
Achmea heeft in 2011/2012 haar compensatieregeling voor beleggingsverzekeringen uitgevoerd. Deze regeling is destijds overeengekomen met vier consumentenorganisaties. Achmea voldoet bovendien aan de door de minister van Financiën in 2011 geformuleerde aanvullende maatregelen, ook wel ‘best of class flankerend beleid’ genoemd. Daarboven heeft Achmea haar klanten inzicht gegeven in hun polis en de mogelijkheden om deze aan te passen.

Individuele klachtenafhandeling
Achmea hecht veel waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. Eventuele klachten worden individueel  beoordeeld en afgehandeld. De aanpak van Achmea is erop gericht om een klacht samen met de klant op te lossen. In de praktijk slagen we daar ook daadwerkelijk in. In slechts enkele gevallen vindt de afhandeling plaats via het klachteninstituut Kifid of de rechter. 

Achmea heeft de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond vandaag geïnformeerd over haar standpunt.