Zeist,
09
september
2022
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea en Pensioenfonds PGB beëindigen ontwikkeling gezamenlijk pensioenadministratieplatform

Achmea en Pensioenfonds PGB gaan de komende weken met elkaar in gesprek over eigen alternatieve scenario’s voor de ontwikkeling van een pensioenadministratiesysteem. Een van de alternatieven is een individuele doorontwikkeling van de zogeheten RAP-kern. Het initiatief om gezamenlijk een platform te ontwikkelen stopt.

Twee jaar geleden kondigden Achmea, PGB en IT-dienstverlener CGI een strategische samenwerking aan voor de ontwikkeling van een nieuw platform voor pensioenadministratie, waar ook andere pensioenuitvoerders op termijn gebruik van zouden kunnen maken. Om deze samenwerking vorm te geven, werden Achmea en PGB destijds aandeelhouder in het bedrijf InAdmin RiskCo, dat de IT-basis leverde met RAP (RiskCo Administratie Platform). 

Evaluatie
Afgelopen jaar bleek uit een tussentijdse evaluatie dat, ondanks grote inspanningen van alle partijen, de realisatie van het platform vertraging opliep. Onder meer als gevolg van de complexiteit van de zich uitkristalliserende nieuwe pensioenregelgeving, waar een stelselwijziging aan ten grondslag ligt. PGB en Achmea hebben daarop samen met andere betrokken partijen bijgestuurd en acties opgezet om de ontwikkeling te versnellen. Desondanks, zo blijkt uit een recente analyse, gaat de ontwikkeling van het platform niet snel genoeg.

Belang deelnemers en klanten voorop
PGB en Achmea willen met de nieuwe pensioenwet voor de deur, geen risico nemen en kijken nu naar eigen alternatieven om ervoor te zorgen dat de eigen administraties op tijd in de pas lopen met de nieuwe regels. Het belang van de deelnemers en klanten staat voorop. Als gevolg hiervan stoppen zij met de ontwikkeling van het gezamenlijke platform. 

Bespreken impact en alternatieven
De afgelopen periode zijn, parallel aan de initiatieven om te versnellen, verschillende alternatieven in kaart gebracht, waaronder een individuele doorontwikkeling van de RAP-kern. De komende weken bespreken beide partijen deze en maken daarin een keuze. Het doel is om de opgedane kennis en al ontwikkelde oplossingen zoveel mogelijk mee te nemen naar een bedrijfsspecifieke toepassing.