Zeist,
18
november
2016

Achmea inzet voor verlagen zorgpremie ten laste van resultaat 2016

Achmea beperkt de stijging van de premie voor de basiszorgverzekering van volgend jaar door de inzet van circa €420 miljoen, ten laste van het resultaat over het boekjaar 2016. Dit bedrag wordt via de premie teruggegeven aan klanten van onder meer Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life, OZF, FBTO en De Friesland Zorgverzekeraar.

De afgelopen twee jaar heeft Achmea al circa €800 miljoen ingezet om de stijging van de zorgpremies te beperken. Hiermee is ruim €1,2 miljard uit de reserves uitgekeerd aan klanten door de premie onder de kostprijs vast te stellen. Het structureel aanbieden van zorgverzekeringen onder de kostprijs is niet houdbaar, omdat zorgverzekeraars - in het belang van hun verzekerden - over adequate reserves moeten beschikken. Sterke premiestijgingen zijn daarom in de toekomst onvermijdelijk.

Downloads
Woordvoerders Achmea
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws